Pohjoismaiset varustamoliitot eivät lämpene nopeusrajoituksille
Toimitusketjut 24.01. 11:30

Pohjoismaiset varustamoliitot eivät lämpene nopeusrajoituksille

Alusten nopeusrajoitukset vaatisivat toimitusketjujen uudelleenjärjestelyä.

24.01.2018
Teksti Heli Satuli kuvat ECSA Shipping

Keskustelu alusten nopeuden rajoittamisesta käy kiivaana Euroopassa. Nopeusrajoituksista etsitään ratkaisua merenkulun kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. 

"Hitaammat nopeudet eli niin sanottu slow steaming on yksi tapa monien joukossa alentaa hiilidioksidipäästöjä, mutta se ei ole mikään pitkän aikavälin ratkaisu", kommentoi Euroopan varustamoja edustavan ECSA:n viestintäjohtaja Karoliina Rasi Osto&Logistiikalle.  

Uudet puhtaammat energialähteet ja alusten moottoriteknologian kehittäminen ovat Rasin mukaan vähintään yhtä tärkeitä keinoja.  

Edelläkävijöitä ei saa rangaista 

ECSA:n uusi puheenjohtaja, kreikkalainen Panos Laskaridis totesi ShippingWatch-median haastattelussa, että nopeusrajoituksia tulee harkita, sillä ne ovat välitön keino vähentää alusten päästöjä. Myös ympäristöjärjestöjen mukaan hiilidioksidipäästöistä saataisiin karsittua pois jopa kolmannes alusten nopeutta hidastamalla.  

Pohjoismaalaiset varustamoliitot näkevät ehdotuksessa kuitenkin monia ongelmia. Tanskan varustamoliiton toimitusjohtaja Maria Skipper Schwennin mukaan riskinä on, että nopeusrajoitukset rankaisevat varustamoja, jotka ovat investoineet energiatehokkaisiin aluksiin. Alusten nopeuden hidastaminen ei saa antaa mahdollisuutta pidentää vanhan, saastuttavan aluskannan elinkaarta. 

"Nopeusrajoitukset olisi toteutettava viisaalla tavalla, joka velvoittaisi myös tehottomammat alukset saamaan tuloksia aikaan. Edelläkävijöitä ei saa rangaista", painottaa Skipper Schwenn. 

Skipper Schwenn huomauttaa, että nopeusrajoitukset poistaisivat myös kannustimet kehittää entistä vähäpäästöisempiä aluksia ja lisäisivät merellä seilaavien alusten määrää.  

"Nopeuden vähentäminen voisi olla yksittäisille yhtiöille yksi keino osallistua päästövähennystavoitteisiin. Mutta pakolliset alusten nopeusrajoitukset eivät toimi", summaa Skipper Schwenn.

Globaalit rajoitukset välttämättömiä 

Myös Norjan varustamoliiton toimitusjohtaja Harald Solberg näkee ongelmia nopeusrajoituksissa sekä varustamojen että asiakkaiden kannalta.  

"Globaali sopimus olisi välttämättömyys. Muuten tuloksena on epäreilu kilpailuasetelma."  

Nopeusrajoitukset vaatisivat Solbergin mukaan globaalien toimitusketjujen suunnittelemista kokonaan uudelleen, sillä kuljetusajat pitenisivät.  

"Herää kysymys, hyväksyvätkö asiakkaat ylipäätään pitempiä kuljetusaikoja", toteaa Solberg. 

Nykyinen kalusto on suunniteltu kulkemaan tiettyä nopeutta. Nopeuden vähentäminen ei senkään takia tuottaisi optimaalisia tuloksia. Sääolosuhteet asettavat myös haasteita nopeusrajoitusten noudattamiselle esimerkiksi myrskyn yhteydessä.  

Merenkulkuala neuvottelee parhaillaan omista päästövähennystavoitteistaan. Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n on määrä huhtikuun kokouksessaan päättää potentiaalisista lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimista, joilla päästöjä yritetään vähentää. Alusten nopeuden rajoittaminen on yksi mahdollisista lyhyen aikavälin toimista.

JAA