Resterille Paimioon poistotekstiililaitos

Yritysten poistotekstiileistä jalostetaan suljetun kierron laitoksessa uutta materiaalia.

11.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomalainen kiertotalousyritys Rester Oy rakennuttaa poistotekstiililaitoksen Paimioon. Laitos valmistuu vuoden 2021 alussa. 

Laitos mahdollistaa yritysten poistotekstiilien suljetun kierron palvelun ja siinä valmistetaan poistotekstiileistä uutta raaka-ainetta. Hankkeessa on mukana joukko tekstiilialan edelläkävijäyrityksiä, muiden muassa työvaateyritys Touchpoint ja leikkuujätteestä tekstiilejä valmistava Pure Waste.

Suomessa, kuten myös globaalisti, syntyy valtavia määriä poistotekstiiliä. Skandinavian alueella määrän arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa kiloa jätteeksi päätyvää poistotekstiiliä vuosittain. 

Suomessa jätettä 100 miljoonaa kiloa

Suomen osuus on noin 100 miljoonaa kiloa, josta noin 80 prosenttia päätyy poltettavaksi. Tämä määrä pitää sisällään sekä kuluttajien että yritysten poistotekstiilit. 

EU-direktiivi ja vuonna 2025 uudistuva jätelaki velvoittavat kunnalliset toimijat huolehtimaan kotitalouksien poistotekstiilien kierrättämisestä. Rester Oy:n rakenteilla olevalla laitoksella halutaan varmistaa yritysten poistotekstiilistä huolehtiminen kestävän kehityksen keinoin. Laitos keskittyy uuden raaka-aineen tuottamiseen ja se pystyy uudelleen jalostamaan 6 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa.

Rakenteilla oleva poistotekstiililaitos on merkittävä hanke koko Pohjoismaissa ja iso panostus kestävään kehitykseen.

”Kiertotalouslaitoksessa poistotekstiilit saadaan ympäristöä kuormittavan jätteen asemasta hyödynnettyä uutena raaka-aineena. Aikomuksemme on muodostaa jälkimarkkina tähän asti liiketaloudellisesti hyödyntämättömälle jätteelle”, sanoo tiedotteessa Touchpointin toimitusjohtaja ja Resterin hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko.

Työvaatetoimittaja Touchpointille kiertotalouslaitos on paitsi resurssiviisautta, myös välttämätöntä vastuullisen työvaatemalliston kokonaiselinkaaren näkökulmasta. 

”Se että voimme jatkossa kierrättää tuottamamme työvaatteet ”nurkan takana” koti-Suomessa, uudeksi raaka-aineeksi, on mielestämme iso harppaus oikeaan suuntaan”, sanoo Luukko.

LSJH:lle myös jalostuslaitos

Paimion laitoksen yhteyteen tulee myös Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) pilottivaiheen jalostuslaitos, jossa kotitalouksilta kerätty poistotekstiili käsitellään niin ikään teollisuuden raaka-aineeksi uusien kierrätystuotteiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että pilottilaitoshankkeeseen osallistuvat vaiheittain kaikki kuntaomisteiset jätelaitokset. 

Poistotekstiilin erilliskeräysverkosto laajennetaan valtakunnalliseksi vuosien 2020–2022 aikana. LSJH:n ja Resterin hankkeet pyrkivät vauhdittamaan ja mahdollistamaan kiertotalouden palvelumalleja laajemmin. Jalostettavaa raaka-ainetta voidaan hyödyntää eri teollisuuden alueilla valmistusmateriaalina.

”Uskomme, että Rester Oy, yhteistyössä Paimion kaupungin kanssa, käynnistää lähivuosina kokonaisen tekstiilinkierrätys klusterin Paimion kaupungin alueella sijaitseviin kiertotalouteen teemoitetuille yritysalueille”, sanoo kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki

JAA