Päämainos

Ruotsi aikoo näyttää tietä

Sen tavoitteena on ilmastoneutraali maatalous vuoteen 2050 mennessä.

13.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Ruotsalainen maanviljelijäosuuskunta Lantmännen aikoo päästä ilmastoneutraaliin maatalouteen vuoteen 2050 mennessä. Sen uudessa “Farming of the Future” -raportissa on koottu keinoja kestävämpään maatalouteen. 

Raportin mukaan satoja voi kasvattaa 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, pienentämällä samalla viljelyn ilmastovaikutuksia Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Maatalous on merkittävä päästölähde kaikkialla maailmassa.

Lantmännen tiedotti asiasta 11.12.

Maanviljelyn ilmastovaikutuksia on pienennettävä, jotta ilmastonmuutosta voi hillitä maailmanlaajuisesti. Lantmännen on hiljattain asettanut uuden ilmastotavoitteen: Luoda suotuisat olosuhteet entistä kestävämmälle viljelylle puolittamalla ilmastovaikutuk set kymmenen vuoden välein, jotta viljely on ilmastoneutraalia vuonna 2050.

“Olemme luoneet yhtiömme ilmastotavoitteen pohjalta ainutlaatuisen ’Farming of the Future’ -raportin. Löydöstemme mukaan ruotsalaisista maanviljelytavoista löytyy valtavasti potentiaalia lisätä tuotantoa ja taata riittävästi ruokaa kasvavalle väestölle, samalla vähentäen negatiivisia vaikutuksia ilmastolle. Meidän on yhdistettävä voimamme kansallisella tasolla. Meillä on 30 sadon verran aikaa ennen vuotta 2050”, sanoo tiedotteessa Per Arfvidsson, Lantmännenin Executive Vice President Operations.

Raportissa on tunnistettu 11 tärkeää osa-aluetta, joihin keskitytään. Erityisen paljon potentiaalia on löydetty täsmäviljelystä, digitalisaatiosta, johtamisesta, kasvinjalostuksesta sekä fossiilittomista polttoaineista maatiloilla.

“Muutos on mahdollinen, mutta se vaatii paljon toimenpiteitä ja lisää yhteistyötä. Lantmännen yhdessä jäseniensä, 25 000 maanviljelijän kanssa jatkaa maanviljelyn kehittämistä, mutta me emme pysty kehittämään kaikkia ratkaisuja itse”, sanoo Claes Johansson, Lantmännenin Head of Sustainable Development.

Uusia aloitteita tarvitaan kaikilta arvoketjun jäseniltä aina kuluttajiin asti. Kestävästi tuotetun ruuan arvostuksen on kasvettava, parhaat teknologiat on otettava käyttöön ja poliittiset linjanvedot ja kilpailuasetelma on luotava niin, että niillä kannustetaan panostamaan kestäviin viljelymetodeihin. Tutkimukseen ja innovointiin käytettäviä resursseja on kasvatettava huomattavasti.

Raportin johtopäätökset perustuvat Ruotsin viljelyoloihin, mutta voivat olla relevantteja myös muilla samankaltaisilla alueilla, kuten muissa Pohjoismaissa. 

JAA