Sähkölle pilotoidaan uutta joustoresurssia
Toimitusketjut 03.01. 12:37

Sähkölle pilotoidaan uutta joustoresurssia

Fleximarissa ratkaisu on sähkön kulutusjousto eli kulutuksen hetkellinen vähentäminen.

03.01.2020
Teksti Esko Lukkari

VTT ja Vaasan yliopisto kehittävät uutta reaaliaikaista markkinapaikkaa sähkön kulutusjoustolle. Markkinapaikka ratkaisisi energiamurroksen tuomaa joustoresurssien käyttöä ja mahdollistaisi kuluttajien aktiivisemman roolin energiamarkkinoilla.

Energian jatkuva saatavuus on tärkeää suomalaisille ja Suomen teollisuudelle. Sen laajamittainen varastointi ei ole mahdollista, joten sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava tasapainossa saatavuuden varmistamiseksi. 

VTT tiedotti projektista 17.12.

Tasapainon saavuttaminen on kuitenkin entistä vaikeampaa, sillä tuotanto painottuu yhä enemmän uusiutuviin, sään vaihtelulle alttiisiin tuotantomuotoihin kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Jouston tarve kasvaa, mutta samalla tuotannon säätövoima vähenee. 

Sähkön kulutusjousto 

VTT:n koordinoimassa Business Finland –rahoittamassa Fleximar-hankkeessa ratkaisua haetaan sähkön kulutusjoustosta eli kulutuksen hetkellisestä vähentämisestä. 

Esimerkiksi rakennusmassa tarjoaa tärkeän resurssin kulutusjoustoon, sillä jopa 40 prosenttia kaikesta sähkönkulutuksesta liittyy rakennuksiin. Joustoresursseja rajoittaa se, että nykyiset markkinapaikat eivät mahdollista pienten säätövoimaerien kauppaa. Fleximar-hankkeessa luodaan uusi markkinapaikka pienten joustoresurssien hyödyntämiseksi. 

”Nykyiset sähkön kulutusjouston järjestelmät on luotu suurten toimijoiden ehdoilla ja niihin liittyminen on liian kallista yksittäisille kuluttajille. Nyt kehitämme kustannustehokasta markkinapaikkaa, johon myös pienet toimijat voivat liittyä. Tarkoitus on kerätä pieniä joustokomponentteja eri toimijoilta ja yhdistää niitä myyntiä varten”, sanoo tiedotteessa johtava tutkija Klaus Känsälä VTT:ltä.  

”Tähän asti kuluttajilla on ollut passiivisen sivustakatsojan ja maksajan rooli – teollisuuslaitokset maksavat sähköstä huomattavasti vähemmän kuin kuluttajat, jotka eivät voi vaikuttaa markkinoihin. Ratkaisumme toisi kuluttajat aktiivisiksi toimijoiksi. He voisivat kytkeytyä säätövoiman tuottajiksi ilman välikäsiä ja myydä esimerkiksi itse tuottamaansa aurinkoenergiaa samoilla markkinoilla, missä tukkukauppiaat toimivat”, hän sanoo. 

Tutkimushankkeessa kehitetään myös jakeluverkkoon liitettyjen joustoresurssien käyttämistä tukevia uusia hallintaperiaatteita ja liiketoiminta- ja markkinamalleja.

Pilottiversio jo testikäytössä 

Uuden markkinapaikan pilottiversio on valmis, ja sen arkkitehtuuria, toimintaa ja reaaliaikaista ohjausta testataan nyt kumppaniyritysten kanssa. Markkinapaikka soveltaa pörssikaupan mekanismeja ja hyödyntää kaupankäynnissä älykkäitä botteja sekä reaaliaikaista hinnoittelua. Ratkaisuun yhdistetään myös paikkatietoa, jolloin kuormaa voidaan ohjata alueellisesti jopa kaupunginosittain. Paikallinen jousto voisi tapahtua pienten joustoresurssien avulla, ja suuremmat säätövoimat varattaisiin poikkeustilanteisiin. 

JAA