Arctian Kontio öljyntorjuntaharjoituksessa.
Toimitusketjut 16.05. 13:04

Arctian Kontio öljyntorjuntaharjoituksessa.

Sopimus vaarallisten aineiden merivahingoista

Suomessa olisi 20 maksuvelvollisuuden piiriin kuuluvaa vaarallisten aineiden vastaanottajaa.

16.05.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Arctia Oy, MIka Huisman

Vaarallisten aineiden aiheuttamien merivahinkojen korvaamisesta on tekeillä kansainvälinen yleissopimus, HNS. Sopimuksella määrätään vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten aineiden merikuljetuksissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotukset laeista, joilla Suomi hyväksyisi meriliikenteen vahinkovastuuta koskevan HNS-yleissopimuksen. Sopimus lisää aluksen omistajan vastuuta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksissa ja turvaisi vahingonkärsijöille kattavamman korvauksen.

Kansainvälisellä HNS-yleissopimuksella (Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea) määrätään vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksissa.

LVM tiedotti asiasta 14.5.

Sopimuksen mukaan aluksen omistaja on ensisijaisessa vastuussa vahingosta ja hänen on katettava vastuunsa vakuutuksella. Sopimuksessa aluksen omistajan vahingonkorvausvastuulla on enimmäismäärä. HNS-yleissopimuksen periaatteet ovat samat kuin esimerkiksi kansainvälisissä öljyvahinkoa koskevissa yleissopimuksissa.

Rahasto avuksi

Aluksen omistajan vastuuta täydentää yleissopimuksella perustettava kansainvälinen HNS-rahasto. Sen tarkoitus on kattaa vahingon kustannukset siltä osin kuin aluksen omistajan vastuun enimmäismäärä ei riitä niitä korvaamaan. Rahasto rahoitetaan maksuilla, jotka kerätään sopimusvaltioissa toimivilta vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajilta.

Sopimuksen hyväksyminen lisäisi aluksen omistajan vastuuta vahinkotilanteessa. Nykyisin vastuu on tuottamusperusteista ja vastuun enimmäismäärät ovat huomattavasti yleissopimusta alhaisemmat. Rahastossa vaarallisten aineiden vastaanottajat sopimusvaltiossa osallistuisivat vahingon korvaamiseen tilanteissa, joissa aluksen omistajan vastuu ei riitä korvaamaan vahinkoa.

Suomessa on noin 20 vaarallisten aineiden vastaanottajaa, jotka kuuluisivat maksuvelvollisuuden piiriin.

Minimäärä on 12 sopimusmaata

LVM on lähettänyt luonnoksen merilain muutoksesta sekä lakiluonnokset HNS-yleissopimuksen voimaansaattamisesta lausunnoille 13.5. ja lausuntoaika päättyy 7.6.

Suomen on tarkoitus jättää liittymiskirja vasta sen jälkeen, kun myös suuria vaarallisten aineiden vastaanottajamaita on hyväksynyt yleissopimuksen. Tällä varmistetaan se, ettei maksutaakka vahingon sattuessa muodostuisi liian suureksi suomalaisille yrityksille.HNS-yleissopimus on Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa (International Maritime Organization) neuvoteltu yleissopimus, joka kuuluu osittain EU:n toimivaltaan. EU:n jäsenvaltioiden tulisi hyväksyä yleissopimus mahdollisuuksien mukaan viimeistään 6.5.2021. Yleissopimuksen voimaantulo edellyttää 12 valtion lopullista hyväksyntää.

JAA