Päämainos
St1:lle Inkooseen nesteterminaali
Toimitusketjut 27.03. 08:00

St1:lle Inkooseen nesteterminaali

Göteborgin jalostamolla valmistettavia polttonesteitä tuotaisiin Inkoon kautta Suomeen.

27.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Energiayhtiö St1 ja satamaoperaattori Inkoo Shipping suunnittelevat uuden polttonesteterminaalin ja siihen liittyvän satamalaiturin rakentamista Inkoon Joddböleen.

St1:n tavoitteena on tehdä noin 40 miljoonan euron investointipäätös vuoden 2022 alkupuolella.  Terminaalin toiminta voisi alkaa vuoden 2023 alussa. 

St1 tiedotti hankkeesta 24.3.

Terminaali avaisi St1:lle uuden reitin esimerkiksi uusiutuvien lentopolttonesteiden toimittamiselle yhtiön Göteborgin jalostamolta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Hankkeesta on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka arvioidaan kestävän noin vuoden.

Inkoon terminaali on jatkoa sarjalle investointeja, joilla St1 voi tuoda markkinoille lisää uusiutuvia polttonesteitä. St1:n Göteborgin jalostamon yhteyteen rakennetaan parhaillaan biojalostamoa. Siellä valmistettavia uusiutuvia polttonesteitä kuten HVO-dieseliä ja lentopolttonesteitä voidaan kuljettaa laivalla suoraan Inkoon terminaaliin ja sieltä suomalaisille asiakkaille. 

St1 olisi Inkoon terminaalin toiminnanharjoittaja ja satamaoperaattoripalveluista vastaisi Inkoo Shipping, jonka kiinteistölle uusi terminaali rakennetaan. St1 ja Inkoo Shipping ovat tehneet sopimuksen Inkoo Shippingin omistaman maa-alueen vuokraamisesta ja käytöstä.

Tulevaisuuden varastotarpeita

”Inkoon satama- ja teollisuusalue syväväylineen soveltuu erinomaisesti uuteen terminaalitoimintaan ja Inkoo Shippingin satamaoperaattoripalvelut ovat jo siellä. Terminaali mahdollistaa tulevaisuudessa myös Power-to-liquid –polttonesteiden varastoinnin. Niitä valmistetaan synteesiprosessilla talteen otetusta hiilidioksidista ja vedystä hyödyntäen uusiutuvaa sähköä. Terminaalin alustava läpimeno olisi noin 500 000 m3 vuodessa, mutta se voi kasvaa jopa 1 000 000 m3:iin”, sanoo tiedotteessa St1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

”Terminaaliprojekti luo meille kasvumahdollisuuksia. Uusi satamalaituri palvelee sekä polttonesteterminaalin että Inkoo Shippingin muuta toimintaa eli kuivarahdin käsittelyä. Laiturilla käsiteltävät lastit ovat samantyyppisiä bulk-lasteja, kuin mitä Inkoon sataman nykyisilläkin laitureilla käsitellään”, sanoo Inkoo Shippingin toimitusjohtaja Thomas Bergman.

Projektin suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton aikainen työllistävä vaikutus on kaikkiaan arviolta 120 henkilötyövuotta ja terminaalin valmistuttua sen toimintojen arvioidaan työllistävän suoraan 3 - 5 henkilöä. Lisäksi logistiikkaa hoitavat yritykset sekä laitoksen huolto ja kunnossapito työllistävät välillisesti merkittävän määrän ihmisiä.

JAA