Päämainos

Suomen kantaverkon hinnat Euroopan toiseksi halvimmat

Vuoden 2017 jälkeen hinnat nousseet Euroopassa 7 prosenttia. Suomessa laskeneet 10 prosenttia.

19.05.2021
Teksti Esko Lukkari

Sähkön siirtäminen Suomen kantaverkossa on toiseksi edullisinta koko Euroopassa. Näin kertoo eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n tekemä vertailu, jossa oli mukana kaikkiaan 36 maata. 

Vertailumaista 19 on Suomeen verrattavissa olevia EU/ETA-maita, joissa on maantieteellisesti laaja ja eri jännitetasoilla toimiva kantaverkko. Tästä joukosta edullisimmat olivat Slovenia, Suomi ja Norja.

Fingrid tiedotti asiasta 3.5.

"Pyrimme pitämään tariffimme eurooppalaisittain edullisina pystyen samalla vastaamaan yhteiskunnan sähköistämistarpeeseen. Haaste on kova ja vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Ohjenuoranamme on aina hakea Suomen kokonaisetua palvelevia ratkaisuja", sanoo tiedotteessa Fingridin asiakkuuksista ja verkkosuunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Fingridin lupaus asiakkailleen on, että yhtiön palvelut ovat Euroopan edullisimpien joukossa. Edullisen hinnoittelun lisäksi Fingrid on pystynyt varmistamaan varman ja häiriöttömän sähkön asiakkailleen ja pitämään Suomen yhtenä hinta-alueena.

Maksuja laskettu Suomessa 

Energiamurros edellyttää merkittäviä investointeja kaikissa maissa, ja tämä näkyy myös ENTSO-E:n selvityksessä. Keskimäärin vertailun maissa hinnat nousivat seitsemän prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. 

Fingrid kehuu onnistuneensa pitämään hinnoittelun edullisena, vaikka sähköjärjestelmän murros on lisännyt investointitarpeita kantaverkkoon merkittävästi. Maksuja on pystytty laskemaan vuodesta 2017 yli kymmenen prosenttia.

Tuloksiin on yhtiön mukaan päästy pitkäjänteisellä kehitystyöllä sekä etsimällä kustannustehokkaita toimintamalleja ja parantamalla tuottavuutta. Esimerkkinä tästä on panostaminen siirtoverkon reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan ja sitä kautta tarvepohjaiseen kunnonhallintaan. Yhtiö on osallistunut kansainvälisiin tehokkuusvertailuihin ja on ollut näissä toistuvasti kärkisijoilla.

JAA