Päämainos

Suomen Yrittäjät ja SKAL vastustavat jätelakiesitystä

 ”Onko todella tarpeen sosialisoida tämä toimiala”.

05.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen Yrittäjät ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL tyrmäävät lausuntokierroksella olevan hallituksen esityksen jätelain muuttamiseksi. 

Järjestöjen mukaan esitys johtaisi käytännössä satojen yritysten liiketoiminnan lopettamiseen ja tuhannen toimialan työpaikan menettämiseen.

Suomen Yrittäjät ja SKAL tiedottivat asiasta 30.4. 

Tiedotteen mukaan puolessa Suomen kunnista asukkaat voivat valita kiinteän sekajätteen kuljettajansa ja tehdä sopimuksen valitsemansa yrittäjän kanssa. Vielä suuremmassa osassa kunnista asukkaat voivat valita lietejätteen sekä pakkausjätteen kuljetuspalvelunsa vapaasti. Päätökset kuljetusjärjestelmästä tekevät kuntalaisten demokraattisesti vaaleissa valitsemat kuntavaltuutetut.

Alalla syntymässä monopolitilanne

Nyt hallitus esittää, että nämä päätökset kumotaan, yritysten ja asukkaiden väliset sopimukset lakkautetaan ja siirrytään järjestelmään, jossa kunnallinen jätehuoltoyhtiö hankkii jätteenkuljetuspalvelut keskitetysti itse. Tämä johtaa markkinoiden keskittymiseen ja sulkeutumiseen, ja kilpailu vähenee.

”Markkinoita sulkeva sääntelyesitys on isku vasten pk-yritysten kasvoja aikana, jolloin yrityksiä tulisi tukea kaikin tavoin koronakriisin yli”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

”Nykyjärjestelmä on edistänyt innovaatioita ja luonut edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle, monipuoliselle tuotantorakenteelle ja toimivalle kilpailulle. Ehdotettu keskitetty jätteenkeräys romuttaisi saavutettuja hyötyjä ja kierrätystä, mikäli kerätty jäte vain vietäisiin suurissa erissä poltettavaksi”, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen sanoo.

Lakiesitys ristiriidassa hallitusohjelman kanssa

Järjestöjen mukaan hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen, että se huomioi aina päätöksenteossaan vaikutukset yritysten kasvun, työllistävyyden ja investointien edistämisen näkökulmasta.

”On selvää, etteivät yritykset tee kierrättämistä lisääviä investointeja tällaisen poliittisen päätöksen jälkeen. Tällä päätöksellään hallitus toimii omien tavoitteidensa vastaisesti”, Lehtonen huomauttaa.

TEM ei puolla muutosta

Lakimuutokset liittyvät EU:n jätesäädöspakettiin, jonka tavoitteena on jätteiden kierrätyksen lisääminen. Kuljetusjärjestelmien muutosta EU-sääntely ei kuitenkaan edellytä. Myös työ- ja elinkeinoministeriön kanta muutoksia valmistelleessa työryhmässä oli, että nykyinen kuljetusmalli tulee säilyttää.

”Velvoite puuttua yritysten ja asukkaiden sopimuksiin ei juonnu EU:sta. Tämä todetaan myös lausunnolla olevassa esityksessä”, Lehtonen sanoo.

”Hallituksen päätöksellä on niin mittavat vaikutukset toimialaan, että päätöksen takana tulisi olla pakottavat syyt. Nyt tällaisia syitä ei ole kyetty esittämään. Onko todella tarpeen sosialisoida tämä toimiala”, Pentikäinen kysyy.

Näyttöä ei ole siitäkään, että lakkautettavaksi esitetty järjestelmä olisi kierrättämisen kannalta heikompi malli.

”Päinvastoin useilla alueilla, joilla yritykset tarjoavat vapaasti kuljetuspalvelua asukkaille, on käytössä innovatiivisia monilokerokeräysmahdollisuuksia. Tällä tavalla on pystytty erottamaan kerätystä jätteestä kierrätykseen kaikki se, millä on jälleenkäyttöarvoa”, Lehtonen toteaa.

Vaikea pärjätä kilpailutuksissa

Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta osallistua kunnan järjestämään tarjouskilpailuun pyritään edistämään uudella säännöksellä, joka velvoittaa kunnan käymään markkinavuoropuhelua ja jakamaan hankintoja osiin hankintasääntelyn mukaisesti.

”Lausunnolla oleva esitys ei valitettavasti turvaa pienyrittäjien liiketoimintaa ja mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuihin. Se, että jätelaissa toistetaan hankintalaissa säädetyt mahdollisuudet järjestää hankintoja, ei luo yrityksille uusia mahdollisuuksia pärjätä kilpailutuksissa”, Pentikäinen sanoo.

JAA