Suomi ja Norja tiivistävät Jäämeri-ratayhteistyötä

23.01.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomi ja Norja aikovat tehdä jatkossa yhteistyötä Jäämeren radan kehittämiseksi. Suomen ja Norjan liikenneministerit sopivat asiasta Tromssan Arctic Frontiers -tapahtumassa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja Norjan liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen keskustelivat Tromssassa Suomen ja Norjan muistakin yhteisistä arktisen alueen kehityshankkeista.

”Olemme keskustelleet yhteistyöstämme Jäämeren radan selvitykseen liittyen ja siitä, miten ratayhteyttä voitaisiin kehittää pohjoisesta Norjasta Suomen läpi aina Saksaan asti”, Berner sanoo tiedotteessa.

Arktisen alueen merkitys on kasvussa sekä Pohjoismaiden että EU:n näkökulmasta. Jäämeren radan uskotaan vauhdittavan alueen kehitystä ja edistävän sen kasvua ja työllisyyttä. On myös arvioitu, että rata parantaa mahdollisuuksia varautua ilmastonmuutokseen.

”Puhuimme paljon siitä, miten Norja ja Suomi voivat tehdä yhteistyötä arktisen alueen kehittämiseksi kokonaisuutena, ei pelkästään omien valtioidemme sisällä”, toteaa Solvik-Olsen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi kesällä 2016 Liikennevirastoa selvittämään yhteistyössä Norjan liikenneviranomaisten kanssa mahdollisen Jäämeren radan toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta. Selvitystyön on tarkoitus valmistua helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Selvityksessä kartoitetaan ratahankkeen mahdolliset ratalinjaukset, käyttäjien tarpeet sekä mahdollinen liiketoimintamalli ja kysyntäpotentiaali.

Selvitys tehdään yhdessä Norjan rautatieviranomaisten ja pohjoismaisen rautatievirastojen yhteistyöfoorumin kanssa.

Osana selvitystyötä liikenne- ja viestintäministeriö on tavannut syksyn ja alkuvuoden aikana muun muassa saamelaiskäräjien edustajia.

JAA