Suomi-Ruotsi ja kolmas siirtoyhteys

Uusi sähkönsiirtoyhteys maksaa 250-300 miljoonaa euroa ja valmistuu vuonna 2025.

05.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät hakevat Connecting Europe Facilityn (CEF) tukea Suomen ja Ruotsin väliselle kolmannelle yhdysjohdolle. 

Hankkeen kokonaiskustannus on 250-300 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 valmistuva voimajohto tasaa maiden välisiä hintaeroja ja parantaa sähkön riittävyyttä.

Fingrid tiedotti asiasta 28.5.

Fingrid valmistelee yhteistyössä Svenska kraftnätin kanssa uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen. Kolmannen 400 kilovoltin rajasiirtoyhteyden taustalla on sähkömarkkinoiden tarve lisätä sähkönsiirtoa Ruotsin ja Suomen välillä. 

Siirtokapasiteettia ei ole tarpeeksi

Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on ollut ajoittain riittämätöntä, jolloin sähkömarkkinat eivät toimi tehokkaasti ja sähkön hinta on eriytynyt maiden välillä. Tuontitilanteessa tästä on ollut seurauksena hintojen nousu Suomessa. Uusi, vuonna 2025 valmistuva sähkönsiirtoyhteys mahdollistaa myös osaltaan uusiutuvan sähköntuotannon lisärakentamisen.

Hankkeen investointikustannuksesta puoleen haetaan CEF-tukea. Tuen myöntämisestä päättää EU:n innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto INEA. Päätöstä voidaan odottaa syksyllä 2020. Hankkeelle on aiemmin myönnetty 4,3 miljoonaa euroa EU-tukea esiselvitysten tekemiseen.

Energiaviranomaisten vahvistaman kustannusjaon mukaan Fingrid vastaa rajayhdysjohtohankkeen Suomessa tapahtuvasta investoinnista kokonaisuudessaan sekä 80-prosenttisesti Ruotsin puolen voimajohtoinvestoinnista. Kustannusten jako perustuu kustannushyötyanalyysiin, jonka mukaisesti Suomi hyötyy eniten hankkeesta.

JAA