Tutkimus: toimitusketjut houkuttelevat milleniaaleja

Urakehitysmahdollisuudet sitouttavat parhaiten nuoret sukupolvet.

28.05.2018
Teksti Heli Satuli

Nuorilla sukupolvilla on työmarkkinoilla maine työntekijöinä, joiden toinen jalka on koko ajan oven ulkopuolella ja katse etsii parempaa työpaikkaa.

APQC-tutkimuskeskuksen projektissa haastateltiin 676 nuorta eurooppalaista toimitusketjuammattilaista, joiden ikä vaihteli 22 ja 37 välillä. Nuorilta kysyttiin, mistä he pitävät ja eivät pidä nykyisessä työssään.

Tosielämän kohtaamiset yhä tärkeitä

Y-sukupolvi eli 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntyneet pitävät tutkimuksen perusteella, että heitä haastetaan työssään, työ on dynaamista ja työtoverit ovat mukavia. Tämä sukupolvi etsii työltään tarkoitusta ja 81 prosentin mielestä juuri toimitusketjun työpaikat voivat tarjota sitä muita ammatteja paremmin.

84 prosenttia vastaajista on sitoutunut toimitusketjuihin ja aikoo työskennellä alalla viiden vuoden kuluttua.

"Toimitusketjuihin liittyy monimutkaisuutta ja joka päivä pääsee ratkaisemaan haasteita, mikä on älyllisesti erittäin motivoivaa", vastasi yksi milleniaali tutkimuksessa.

Hyvät välit kollegoiden kanssa on toinen keskeinen viihtyvyystekijä. Vaikka perinteisen stereotypian mukaan millenniaalit haluavat työskennellä itsenäisesti tai virtuaaliympäristössä, tutkimuksen mukaan tosielämän kohtaamiset ovat nuorille tärkeitä.

Kaikista tärkeimpiä nuorille sukupolville ovat kuitenkin mahdollisuudet kehittyä uralla. 87 prosenttia tutkimukseen haastatelluista on sitä mieltä, että työskentely toimitusketjuissa edesauttaa heidän henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Nuoret arvostavat työnantajan tarjoamia etuja, mutta pitkällä aikavälillä parhaat sitouttajat ovat koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet.

Pelkkä hyvä palkka ei riitä

Milleniaaleja puolestaan ärsyttävät eniten urakehitysmahdollisuuksien puuttuminen, resurssipula, kehittymätön teknologia sekä puutteellinen työnkuvan määrittely.  Tutkimuksen mukaan tämä sukupolvi haluaa tehdä parhaansa nyt ja saada eväät kehittyä urallaan eteenpäin. 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista on saanut jonkinlaista koulutusta työssään, mutta vain 28 prosentille on tarjottu esimieskoulutusta.

Millenniaalit ovat motivoituneita kehittymään ja oppimaan koko ajan uutta. Sitouttaakseen heidät, työnantajien kannattaa luoda ympäristö, joka tarjoaa jatkuvia kehitysmahdollisuuksia sekä muodollista että epävirallista koulutusta. Mentorointi on ihanteellinen tapa sitouttaa. Työnantajan kannattaa viestiä avoimesti etenemismahdollisuuksista ja miten ne voi saavuttaa. Työnantajan on myös syytä muistaa määritellä työprosessit ja työnkuvat sekä antaa vastuuta haastamalla milleniaalit mukaan vaikeisiin bisnestilanteisiin.

Palkitseminen on tärkeä asia jokaiselle työntekijälle iästä riippumatta. Nuoret sukupolvet arvostavat tutkimuksen mukaan oikeudenmukaisuutta ja kilpailukykyistä palkkausta. Pelkkä rahallinen korvaus ei kuitenkaan riitä houkuttelemaan ja sitouttamaan nuoria työpaikkaansa.

JAA