Unikien satamasovellus valtakunnalliseksi
Toimitusketjut 24.11. 10:07

Unikien satamasovellus valtakunnalliseksi

VTS Finland hallinnoi sovellusta ja uudeksi käyttäjäksi on tulossa Kokkolan satama.

24.11.2020
Teksti Esko Lukkari

Vessel Traffic Services Finland Oy:n (VTS Finland) alkaa hallinnoida Unikien toteuttamaa satamatoimintojen tehostamisen sovellusta. Rauman ja Gävlen satamille tehty sovellus saadaan valtakunnalliseen käyttöön ja kaikkien Suomen satamien saataville.

Ensimmäisenä uutena käyttäjän mukaan lähtee Kokkolan satama.

VTS Finlandin mukaan Rauman ja Gävlen satamien sekä Ruotsin merenkulkuviraston johdolla kehitetty sovellus on erinomainen satamatoimintojen optimointityökalu ja siksi sitä tarjotaan muillekin Suomen satamille.

Unikie tiedotti asiasta 20.11. 

VTS Finland tarjoaa alusliikenteen hallinta- ja ohjauspalveluita kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle varmistaakseen meriväylien liikenteen häiriöttömän toiminnan. Siksi se pyrkii vauhdittamaan alan automaatiota ja digitalisaatiota.

Satamien digitalisointi vauhdittuu

”eVäylä-kehityshankkeen myötä olemme ottamassa entistä selkeämmän roolin meriliikenteen tiedonvaihtoalustan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun tilannekuvan tarjoajana. Satamasovellus toimii erinomaisesti merenkulun aikatietojen loppukäyttäjäsovelluksena”, sanoo tiedotteessa VTS Finlandin hankepäällikkö Olli Soininen.

”Satamasovellus tarjoaa kootusti kaikille osapuolille vapaan pääsyn laiva- ja satamaoperaatioihin liittyvään dataan maalla ja merellä. Yhteinen ajantasainen ja oikea tilannekuva helpottaa kaikkien sataman ympärillä toimivien työskentelyä, tuoden tehokkuutta ja kustannussäästöjä”, sanoo Unikien tuotekehitysjohtaja Petri Kalske

Unikien sovellusta kehitetään SaaS (Software as a Service) -arkkitehtuurin mukaiseksi, jonka jälkeen eri satamat toimivat saman sovelluksen sisässä. Tämä mahdollistaa nopeamman ja edullisemman käyttöönoton sekä helpomman ja halvemman operoinnin. Satamilla on mahdollisuus myös omaan satamasovellukseen avoimen lähdekoodin pohjalta, mutta silloin menetetään paljon yhteisen sovelluksen etuja.

 “Sovellus on integroitu keskeisiin ulkoisiin tietolähteisiin ja lisäksi satamilla on mahdollisuus toteuttaa paikallisia integraatioita ja toiminnallisuuksia”, sanoo Kalske.

Sovelluksesta saatava tieto mahdollistaa satama-alueen toimintojen aktivoinnin oikea-aikaisesti alusten saapuessa satamaan, satamassa olon aikana ja niiden poistuessa satamasta. Sovellus jakaa reaaliaikaisen tiedon satamakäynnin toimijoille, kuten terminaaleille, hinaajille, luotseille, satamahallinnolle, kiinnityshenkilöstölle, kapteeneille ja logistiikalle.

 ”Ensimmäisenä uutena satamana satamasovelluksen käyttäjiin liittyy Kokkolan satama. Kokkolan satamalla on ollut jo jonkin aikaa käynnissä laaja sataman digitalisaatiohanke ja sen osana satamasovellus tulee hyvin tukemaan sataman toiminnanohjauksen tilannekuvan kehittämistä”, sanoo Soininen.

Sovellus on toteutettu EU-rahoitteisessa Efficient Flow -digitalisointiprojektissa. Hanketta on johtanut Ruotsin merenkulkuhallinto (Swedish Maritime Administration) ja kumppaneina ovat toimineet Rauman satama, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, VTS Finland ja Gävlen satama. Unikie on toiminut hankkeessa sovelluksen suunnittelijana ja teknisenä toteuttajana.

Etusivulle >

Lisää toimitusketju-uutisia >

JAA