Venäjän vientiliikenteen rahtikirjat sähköisiksi

VR Transpoint sanoo auttavansa asiakkaitaan rahtikirjojen merkkauksessa.

24.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Tyhjien konttien vientirahtikirjat Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä ovat muuttuneet sähköisiksi eli paperittomiksi 17. helmikuuta alkaen. Lähettäjän toimintaan muutos ei vaikuta rahtikirjojen osalta merkittävästi, mutta jotkut asiat silti muuttuvat.

Asiakirjat-sovelluksessa rahtikirjan tekijän on merkittävä, onko kuljetus paperiton vai paperirahtikirjallinen. VR Transpoint suosittelee käyttämään paperitonta vaihtoehtoa. VR Transpointin huolinta-asiakkaille yhtiön palveluneuvojat tekevät paperittoman merkkauksen.

VR Transpoint tiedotti asiasta 17.2. 

Vaunun mukana ei kuljeteta jatkossa paperisia dokumentteja. Poikkeuksena ovat kuitenkin Venäjän läpi menevät transitokuljetukset, joissa käytössä on SMGS-rahtikirjat, joiden osalta toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan. 

Tallennetut vientirahtikirjat löytyvät jatkossakin Asiakirjat-sovelluksesta. Jos ilmenee kysyttävää sovelluksen käyttöoikeuksiin liittyen, olethan yhteydessä järjestelmän pääkäyttäjiin.

Vientiliikenteen sähköiset rahtikirjat tulevat laajentumaan myös kuormavaunukuljetuksiin ja aikataulusta informoimme sen tarkennuttua.

Lähes 60 prosenttia tuonti- ja tuontitransitorahtikirjoista ovat jo sähköisiä. Toimintamalli on ollut voimassa kesäkuusta 2019 lähtien. Toimintatapa on todettu toimivaksi, vaikkakin sähköisten rahtikirjojen sisällössä on vielä parannettavaa. 

JAA