Päämainos

Verkkokauppa.com alitti tulosodotukset

Verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on jo arviolta 12 prosenttia.

14.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomen suurin verkkokauppayhtiö Verkkokauppa.com teki 0,2 miljoonan euron liikevoiton huhtikuussa. Se alitti analyytikkojen odotukset. 

Reutersin keräämien analyytikoiden ennakkoarvioiden mukaan toisen kvartaalin liikevoiton odotettiin olevan 1,5 miljoonan euron tasolla. Viime vuoden vertailujaksolla yhtiö teki miljoonan euron liikevoiton.

Edellisvuosien tapaa yhtiö odottaa kuitenkin jälkimmäisen vuosipuoliskon olevan kannattavuudeltaan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän  puolen miljardin euron rajan ja nousevan viime vuotta suuremmaksi.

Verkkokauppa.com tiedotti tuloksestaan 9.8.

Yhtiön liikevaihto oli 108 miljoonaa euroa(102). Liikevaihto jäi ennakko-odotuksia pienemmäksi, koska analyytikot odottivat sen nousevan 111 miljoonaa euroon.

Toisen vuosineljänneksen myyntikate oli 14,2 prosenttia (14,7).

Yli puolen miljardin

Yhtiö pitää keskipitkän aikavälin kasvunäkymiään positiivisina ja uskoo kasvattavansa markkinaosuuttaan valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa johdon mukaan myös toiminnan strategian mukaisen laajentumisen.

Vuonna 2019 liikevaihdon odotetaan olevan 500–550 miljoonan euron välillä (478 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja liiketuloksen odotetaan olevan 11–17 miljoonan euron välillä (13,3 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Panu Porkan mukaan yhtiö on pystynyt kasvamaan markkinaa nopeammin ja samalla kasvattamaan markkinaosuuksiaan. 

Pokan mukaan kodinelektroniikan markkinan keskittyminen kolmelle isolle toimijalle jatkui, mikä piti markkinan erittäin kilpailtuna sekä hintavetoisena. Kodinelektroniikan markkina laski GfK:n mukaan huhti-kesäkuussa -0,5 prosenttia. Verkkokauppa.com sanoo kasvaneensa markkinoita nopeammin lähes kaikissa tuotealueissa, ja parhaissa tuotealueissa sen myynti kasvoi yli 40 prosenttia.

Markkinajohtajuus tavoitteena

Laajennetulla tuotevalikoimallaan yhtiö tavoittelee entistä laajempaa asiakaskuntaa. Loppuvuonna yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä ja kilpailullisen hinnoittelun jatkuvan. Yhtiö aikoo kasvattaa markkinaosuuttaan sekä saavuttaakseen Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa johtavan aseman. 

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset tukevat Porkan mukaan tulevaisuuden kasvua kaupan siirtyessä verkkoon ja mobiiliin. Myös tänä vuonna arviolta yksi prosentti tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy verkkoon. Nyt verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12 prosenttia.

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 2,5–4,5 liiketulosprosenttia. 

JAA