Viimeisiin kilometreihin panostaminen kannattaa
Toimitusketjut 06.07. 10:00

Viimeisiin kilometreihin panostaminen kannattaa

Ennustavat analyysit auttavat optimoimaan kuljetuksen vaikeimman osuuden.

06.07.2018
Teksti Heli Satuli kuvat DHL

Riippumatta kokonaiskuljetusmatkasta, logistiikkatoimijoiden katseet ovat nyt keskittyneet kuljetuksen viimeisiin kilometreihin. Toimituskokemuksen on oltava loppukäyttäjälle positiivinen. Kuljetusten hallintaa koskevat keskustelut keskittyivät aiemmin siihen, kuinka lasti kuljetetaan pisteestä A pisteeseen B edullisimmin. Viimeisen parin vuoden aikana ykkösasiaksi on kuitenkin noussut kuljetuksen viimeinen etappi.

Kallis, tehoton, mutta entistä tärkeämpi

Viimeiset kilometrit ovat nousseet otsikoihin kolmesta syystä.

"Ensinnäkin sähköisen kaupankäynnin nopean kasvun takia viimeisen kilometrin toimitukset ovat nyt paljon yleisempiä ja tärkeämpiä", toteaa Karen Sage kuljetusten hallintajärjestelmiin erikoistuneesta MercuryGate Internationalista.

Talking Logistics -median haastatteleman Sagen mukaan yritykset ovat myös tajunneet, kuinka kallis viimeinen kuljetusetappi on. Sen kustannukset voivat olla yli 30 prosenttia kokonaiskuljetuskustannuksista. Se on myös yksi tehottomimmista toimituksen vaiheista.

"Lisäksi yritykset ovat yhä paremmin tietoisia siitä, että viimeisen kilometrin osuus on ratkaiseva sen suhteen, miten ihmiset kokevat tuotemerkin ja sillä on iso vaikutus käsitykseen brändin laadusta. Kuljetus on kilpailutekijä ja vaikuttaa tulevaan myyntiin", Sage huomauttaa.

Viimeisten kilometrien haasteet

Kustannustekijöiden ohella kuljetuksen viimeisiin kilometreihin sisältyy monia ainutlaatuisia haasteita. Sagen mukaan kaupunkialueilla on usein ruuhkia, liikenteen viivästyksiä, toimitusaikarajoituksia ja pysäköintiongelmia. Maaseudulla puolestaan harva asutus tekee toimituksista tehottomia ja aikaa vieviä. Kummallakin alueella voi olla epäonnistuneita toimituksia, koska kukaan ei ole vastaanottamassa ja allekirjoittamassa toimitusta.

"Tämä kaikki lisää kustannuksia. Lisäksi ongelmia aiheuttavat varastetut paketit, sääolosuhteet ja tilausten palautukset", listaa Sage.

Teknologia töihin

Onneksi teknologiasta on apua tämänkin toimitusketjun ongelmien ratkaisuun. "Kuljetusten hallintajärjestelmien (TMS) avulla lähetyksiä voidaan koota lähetyspisteisiin ja näin lyhentää viimeisen kilometrin toimituksia", toteaa Sage.

Hänen mukaansa TMS voi myös seurata palvelun laatua ja tehokkuutta. Se myös analysoi kustannukset tilauksen koko elinkaaren ajalta ja pystyy määrittämään kokonaiskustannukset palvelulle ja viimeisen etapin tehokkuuden.

Viimeisen kilometrin toimitukset suorittaa usein joukko pieniä kuriiritoimittajia ja jakeluyhtiöitä, joilla on tyypillisesti vähän tai ei lainkaan järjestelmätukea. Ennakoiva analytiikka voi Sagen mukaan auttaa rahdinantajia ja kuljetusyrityksiä analysoimaan aiempia toimituskertoja, esimerkiksi toimitusaikoja, laatua ja kustannuksia. Lisäksi analytiikan avulla voidaan arvioida tulevia tarpeita ja optimoida, mitä jakelijaa kulloinkin kannattaa käyttää.

Sagen mukaan ennustavilla analyyseillä tulee olevaan tulevaisuudessa suurin vaikutus viimeisten kilometrien kuljetuksiin. Analyysit keräävät dataa monista lähteistä ymmärtääkseen paremmin kysyntäodotuksia ja asettelevat tuotteet valmiiksi tämän kysynnän mukaisesti ehkä jopa ennen kuin asiakkaat tietävät, että he tarvitsevat näitä tuotteita.

JAA