Päämainos
Kotipizza on mukana 4everPack-tutkimushankkeessa.
Toimitusketjut 09.11. 09:59

Kotipizza on mukana 4everPack-tutkimushankkeessa.

VTT ja yrityskonsortio tutkii kuluttajapakkausten uuskäyttöä

Pullojen kierrätyksestä halutaan rakentaa malli muillekin kuluttajatuotteiden pakkauksille.

09.11.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Kotipizza

VTT, Vaasan yliopisto ja iso joukko yrityksiä etsii ratkaisua kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön. Tavoitteena on, että pakkauksen arvo säilyy käyttökerrasta toiseen.

Hankkeessa ovat mukana Berner, Borealis, Brightplus, Helsinki, HUS, Kamupak, Kesko, Kiilto, Kotipizza, Metsä Board, Nordic ID, SOK, Tomra sekä UpCode.

VTT tiedotti asiasta 4.11.

VTT:n ja Vaasan yliopiston käynnistämässä Business Finlandin rahoittamassa 4everPack-tutkimushankkeessa syvennytään kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön pakkaamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

4everPack on yritysvetoinen 

4everPack-hanke rakentuu yritysten kanssa yhteistyössä kehitettävien ratkaisujen ympärille. Ratkaisuja etsitään pakkausmateriaaleista, pakkausten seurannasta ja digitaalisista työkaluista sekä logististen mallien kehittämisestä. 

Pakkausten uudelleenkäyttö ei ole ilmiönä uusi. Uudelleenkäyttö on tekemässä paluuta yhtenä vaihtoehtona pakkaamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Voidaan jopa puhua uudelleenkäytön tuomisesta nykyaikaan. 

”Vain joitakin vuosia sitten myös Suomessa valtaosa virvoitusjuomista liikkui uudelleenkäytettävissä pulloissa. Uskomme, että erilaisten mobiiliapplikaatioiden ja pakkausten seurannan mahdollistavien yksilöintitietojen ansiosta uudelleenkäyttöä voitaisiin tehdä huomattavasti aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin – vähentäen neitseellisten materiaalien tarvetta, mutta myös optimoiden arvoketjun toimintaa, varastoja ja logistiikkaa”, sanoo tiedotteessa hankkeen projektipäällikkö Jussi Lahtinen, VTT.

Taustaksi laaja kuluttajakartoitus 

”Uudet ratkaisut pakkaamisen järjestämiseksi ovat osa vihreää siirtymää; niissä yhdistyy ilmastonmuutoksen hillintä vähentämällä esimerkiksi ruokahävikkiä ja ympäristön roskaantumisen vähentäminen systeemisillä ratkaisuilla. Digitaalisuus avaa täysin uusia mahdollisuuksia pakkausten kestävään kehitykseen”, sanoo hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Ali Harlin, VTT.

4everPack-hanke kartoittaa erilaisia tapoja toteuttaa pakkausten uudelleenkäyttöä, sekä tuottaa tutkimustietoa uudelleenkäytön mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Tutkimusmielessä pakkausten uudelleenkäyttö on haastavaa ja se vaatii poikkitieteellisen lähestymistavan.

”Hankkeen tavoitteena on tuottaa sellaista tutkimustietoa, jota hyödyntäen suomalaiset yritykset voivat toimia edelläkävijöinä pakkausten uudelleenkäytön markkinassa. Tämän takia hankkeessa kartoitetaan myös laajasti eurooppalaisten kuluttajien näkemyksiä ja kiinnostusta pakkausten uudelleenkäyttöön sekä arvioidaan erilaisten liiketoimintamallien soveltuvuutta eri markkinoilla. Hankkeen ehdoton vahvuus on poikkitieteellisyys sekä arvoketjun läpileikkaava yrityskonsortio”, sanoo Vaasan yliopiston professori Hannu Makkonen

JAA