Päämainos
EU-direktiiviehdotus uhkaa kaupan toimitusketjujen kannattavuutta
Toimitusketjut 05.04. 10:05

EU-direktiiviehdotus uhkaa kaupan toimitusketjujen kannattavuutta

Uusi laki lisäisi kaupan alan toimijoiden mukaan kustannuksia koko ketjussa.

05.04.2018
Teksti Heli Satuli kuvat S-ryhmä, Anssi Vuohelainen

EU-komissio haluaa puuttua elintarvikeketjun epäterveisiin kauppatapoihin. Usean vuoden keskustelun jälkeen komissio on julkistamassa direktiiviesitystä, jolla on tarkoitus parantaa elintarvikeketjun toimintaa ja viljelijöiden asemaa.  

Komission mukaan erityisesti kaupan ala soveltaa hankinnassaan kohtuuttomia ehtoja. 

Kaupan liiton mukaan väitteen tueksi ei kuitenkaan ole todistusaineistoa.  
 
"Keskustelu on poliittisesti värittynyttä, eikä ole osoitettu, että kyseessä olisi merkittävä rakenteellinen ongelma, joka edellyttäisi EU-tasoista sääntelyä", toteaa toimitusjohtaja Juhani Pekkala Osto&Logistiikalle Kaupan liiton Brysselissä järjestämässä toimittajatapaamisessa.  

Pitkä kieltolista tulossa? 

Lakiehdotus käsittelee luultavimmin kolmea kokonaisuutta: epäterveitä kauppatapoja, ketjun läpinäkyvyyden lisäämistä sekä maataloustuottajien välisen laajemman yhteystyön sallimista kilpailupoikkeuksia lisäämällä.  

Kaupan alan toimijoiden pelkona on, että direktiivissä listataan liuta sopimusehtoja, jotka ovat jatkossa kiellettyjä. Epäterveitä kauppatapoja voisivat olla esimerkiksi pitkät maksuajat, sopimusten yksipuolinen ja takautuva muuttaminen, hukkaan menneitä tai myymättä jääneitä tuotteita koskevat vaatimukset sekä esimerkiksi osapuolten velvoittaminen osallistumaan myynninedistämis- tai markkinointikustannuksiin.  

"Direktiivi on uhka sopimusvapaudelle. Se kasvattaa hallinnollista rasitetta ja lisää kustannuksia toimitusketjun joka vaiheessa", toteaa Pekkala.  

Ei paranna viljelijöiden asemaa 

Pekkalan mukaan direktiivi ei parantaisi viljelijän asemaa ainakaan Suomessa. Suomen päivittäistavarakaupan hankintasopimusten kokonaismäärästä vain viitisen prosenttia solmitaan tuottajan kanssa. 95 prosenttia sopimuksista on tuottajan ja elintarviketeollisuuden välisiä.  

Kaupan liiton toimitusjohtaja muistuttaa, että Suomessa kuten muissakin EU-maissa on jo runsaasti kansallista lainsäädäntöä, joka soveltuu myös elintarvikeketjun sopimussuhteiden käsittelyyn. Lisäksi kilpailulainsäädäntöä voidaan soveltaa kansallisesti tai EU-tasolla. Pekkalan mielestä elintarvikeketjun sopimussuhteita voidaan kehittää parhaiten ketjun eurooppalaisella itsesääntelyllä, ei direktiiveillä. 

"Direktiivi rajoittaa vertikaalista kilpailua. Tuloksena on hintojen nousu ja kannattavuuden heikkeneminen. Tämä syö koko ketjun mahdollisuuksia työllistää", painottaa Pekkala.   

EU-komission on määrä julkistaa direktiiviehdotus ensi viikolla Brysselissä.

JAA