Päämainos
Fingrid ja Voltalis kehittävät uusiutuvan energian joustoja
Toimitusketjut 13.04. 10:40

Fingrid ja Voltalis kehittävät uusiutuvan energian joustoja

Itsenäiset aggregaattorit ovat ratkaisu. 

13.04.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Helen

Fingrid ja ranskalainen Voltalis kehittävät säätösähkö- ja reservimarkkinoilla tarvittavia itsenäisesti toimivia aggregaattoreita. Suomea pidetään uusiutuvan energian lisäämisessä tarvittavien aggregaattoreiden käytön edelläkävijämaana. 

Fingridin aggregaattipilotit ovat käynnissä 2017–2018, ja tuloksia puretaan vuonna 2019. Kumppaneina piloteissa ovat Helen Oy sekä Voltalis S.A., jolla on lähes kymmenen vuoden kokemus aggregaattorina toimimisesta Ranskassa. Se operoi noin 100 000 ranskalaista kotitaloutta ja pienempiä kaupallisia kohteita. Samaten Fingridin pilotissa Voltalis aikoo keskittyä kysyntäjouston aggregointiin myös kotitalouksien osalta. 

Fingridin kehitystyö on saanut huomiota kansainvälisestikin. Fingrid kertoo hankkeestaan asiakaslehdessään 1/2018. 

”Hankkeemme ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta Euroopassa. Suomi on Euroopan edelläkävijä jouston hyödyntämisessä sähköjärjestelmässä, Fingridin asiantuntija Laura Ihamäki sanoo artikkelissa.  

Kotitalouksien joustot uutta 

Energia-alan kehitysvauhti on ollut nopeaa: 5–10 vuotta sitten ei vielä osattu aavistaa, että joustoa voidaan nykyisin ostaa myös kotitalouksilta. Perinteisesti joustoa on ostettu suurilta yrityksiltä ja tuotantolaitoksilta. 

Uusiutuvan energian lisääntyminen ja kasvava jouston tarve edellyttävät, että sähkömarkkinoille kehitetään uusia toimintamalleja. Kun myös toimitusketjun ulkopuolisten reservinmyyjien määrä kasvaa, tarvitaan pelisääntöjä. Suuri joustopotentiaalin hyödyntäminen on kaikkien etu.  

Fingrid käynnisti vuonna 2017 säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotit, joissa on mukana alan toimijoita ja sidosryhmiä. Piloteissa selvitetään, miten eri sähkötaseiden alta aggregoidaan ja yhdistetään joustavaa kapasiteettia säätösähkömarkkinoille. 

”Itsenäisen aggregaattorin määritelmä ei ole yksiselitteinen, ja pilotoinnilla etsitään juuri yhteisiä toimintatapoja tulevaisuuden sähkömarkkinoille. Piloteissa tarkastellaan, miten itsenäinen aggregaattori voisi myydä joustoa”, Ihamäki kertoo. 

Fingridin tavoite on, että sähkömarkkina toimii tehokkaasti ja kaikille osapuolille reiluilla pelisäännöillä. Tekijöitä ja tarjontaa joustosta täytyy olla olemassa. Tarkoitus on löytää malleja, joilla jousto saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi. Joustoon halutaan valjastaa pienetkin tahot, jopa kotitaloudet. 

”Haasteina itsenäisten aggregaattorien mallissa ovat osapuolten välinen tiedonvaihto, tasevirheen käsittely sekä tietojärjestelmien kehittämisen vaatimukset. Muun muassa näihin seikkoihin piloteissa etsitään ratkaisumalleja”. 

JAA