Tutkimus: Rengaspainemittari iso turvallisuustekijä
Teknologia 07.08. 10:43

Tutkimus: Rengaspainemittari iso turvallisuustekijä

EU-tasolla suunnitellaan järjestelmää pakolliseksi myös raskaisiin ajoneuvoihin.

07.08.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Vianor

Renkaiden paineenvalvontajärjestelmät eli TPMSit eivät ole pakollisia kaikissa ajoneuvoissa. Riippumattoman sertifiointitoimiston Dekran uusi tutkimus kuitenkin osoittaa, että järjestelmällä varustetut autot ovat paljon turvallisempia.

Europarlamentti ja EU-jäsenmaat keskustelevat parhaillaan ehdotuksesta laajentaa rengaspaineiden monitorointijärjestelmävaatimus kaikkiin EU-maissa myytäviin henkilöautoihin, pakettiautoihin, linja-autoihin ja kuorma-autoihin.

Testimenetelmissä paljon parannettavaa

TPMS ilmoittaa kuljettajalle, mikäli yhden tai useamman renkaan paine laskee. Tällöin ajoneuvon näytössä näkyy automaattisesti ilmoitus ongelmasta. Renkaiden tyhjentyminen ja paineen lasku voivat johtaa ongelmiin ajoneuvon hallinnassa, lisääntyneisiin pysähtymisiin, vesiliirtoon ja ennenaikaiseen rengasvaurioon.

Marraskuusta 2014 lähtien kaikissa uusissa Euroopassa myytävissä henkilöautomalleissa on oltava TPMS, mutta järjestelmien toimivuutta on testattu vasta hyvin vähän todellisissa ajo-olosuhteissa. Lisäksi järjestelmää ei ole pakollista asentaa pakettiautoihin ja kuorma-autoihin. EU-komissio ehdotti äskettäin, että vaatimus laajennettaisiin kattamaan kaikki uudet maantieliikenneajoneuvot, jotta TPMS-järjestelmien testimenetelmiä voitaisiin parantaa.

"TPMS:n on osoitettu parantavan kuljettajien turvallisuutta ja lisäksi se säästää polttoainetta. Silti miljoonat tienkäyttäjät ostavat ajoneuvoja, joissa ei ole TPMS:ää. EU:n yleinen turvallisuusasetus on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tilanne ja tehdä TPMS pakolliseksi kaikille uusille ajoneuvoille", Florent Grelier, Brysselissä toimivan Transport & Environment -järjestön ajoneuvoinsinööri kommentoi tutkimustuloksia.

Epäsuora järjestelmä 40 % epäluotettavampi

TPMS-järjestelmiä on kahta päätyyppiä: suoria ja epäsuoria. Dekran kenttätutkimuksessa sekä suorat että epäsuorat TPMS-järjestelmät eivät toimineet täydellä potentiaalillaan todellisissa ajo-olosuhteissa. Tutkimuksen mukaan ne voisivat toimia paremmin, jos ne olisi optimoitu reaalimaailman ajamiseen. Epäsuoran TPMS:n havaittiin olevan 27-40 prosenttia suoraa järjestelmää epäluottavampi.

Grelierin mukaan uudessa EU-laissa olisi velvoitettava, että järjestelmät toimivat myös kaikissa todellisissa tie- ja ympäristöolosuhteissa eikä pelkästään testausympäristössä. Lisäksi EU-lainsäädännössä olisi varmistettava, että TPMS toimii koko auton käyttöiän ajan ja myös vaihtorenkaissa.

JAA