VTT koordinoi EU:n reaktorihanketta
Teknologia 01.04. 09:55

VTT koordinoi EU:n reaktorihanketta

ELSMOR-hankkeessa on mukana 15 maata ja ranskalaisia pienydinreaktorin kehittäjiä.

01.04.2019
Teksti Esko Lukkari

VTT:n koordinoima ELSMOR-hanke (Towards European Licensing of Small Modular Reactors) on hyväksytty EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitussopimuksen valmisteluun. ELSMORissa ratkotaan pienydinreaktoreiden käyttöönoton esteitä. Suomesta projektiin osallistuu myös Fortum.

Hankkeen on määrä käynnistyä ensi kesänä. Siinä on mukana 15 maata ja EU rahoittaa hanketta 3,5 miljoonalla eurolla.

VTT:llä on valmisteilla myös pienydinreaktoreiden lämpösovellusten ympärille koottava kansallinen liiketoimintaekosysteemi. EcoSMRiin kootaan suomalaisia toimijoita laitetoimittajista lämmön käyttäjiin mahdollistamaan uudet ratkaisut teollisuuden ja kaupunkien lämmöntarpeen irrottamisessa hiilidioksidipäästöistä.

VTT kertoi hankkeista 22.3.

”Kevytvesiteknologiaan pohjautuvia pienydinreaktoreita luvitetaan jo Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ja monessa muussakin maassa konseptien kehitys on käynnissä”, sanoo tiedotteessa hankkeen koordinaattori Ville Tulkki VTT:ltä.

Euroopassakin pienydinreaktorit nähdään Tulkin mukaan jo osana tulevaisuuden keinopalettia ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Pienreaktoreiden turvallisuus pohjautuu niin kutsuttuihin passiivisiin turvallisuustoimintoihin, jotka toimivat luonnon prosessien kuten painovoiman voimalla. Tällöin virtauksia ajavat voimat ovat hyvin pieniä, ja mallintaminen haastavaa.

ELSMORissa kehitetään metodeja, joilla voidaan varmentaa reaktorien turvallisuusratkaisuja systemaattisesti. Siinä pyritään osoittamaan kokeellisten infrastruktuurien ja mallinnustyökalujen valmius passiivisiin turvallisuustoimintoihin perustuvien pienreaktoreiden toiminnan varmistamiseen.

Olisi tehokas ilmastotyökalu

"Pienydinreaktorit tarjoavat tehokkaan työkalun ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä hanke on tärkeä askel ydinvoima-alan kehityksen ja pienydinreaktoreiden tulevaisuudelle", sanoo Fortumilla pienydinreaktoreiden tutkimusprojektia vetävä Antti Rantakaulio.

Kesällä 2019 alkavassa ELSMORissa on 15 organisaatiota kahdeksasta maasta, ja EU:n rahoitusosuus on 3,5 miljoonaa euroa. Konsortiossa on eurooppalaisten viranomaisten tukiorganisaatioita, yliopistoja, voimayhtiöitä sekä ranskalaisen pienydinreaktorin kehittäjiä.

JAA