Päämainos

EU on nousemassa uudenlaisen maailmankaupan tiennäyttäjäksi

Eurooppa ja Kiina sopivat huippukokouksessa syventävänsä yhteistyötä.

02.08.2018
Teksti Heli Satuli

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker onnistuivat heinäkuun puolivälissä estämään USA:n ja Euroopan välisen kauppasodan puhkeamisen. Johtajat sopivat tapaamisessaan, ettei uusia tariffeja langeteta ja osapuolet jatkavat neuvotteluja kauppaesteiden poistamiseksi. Lisäksi terästä ja alumiinia koskevat tuontitullit arvioidaan uudelleen.

Edistyksestä huolimatta EU-johtajat painottavat, että Euroopan on varauduttava pitempään jatkuvaan tilanteeseen, jossa sääntöperusteinen maailmankauppa ei ole Yhdysvaltojen prioriteetti.

"Kukaan ei voita kauppasodissa, mutta Euroopan on pakko puolustaa itseään", painottaa EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

WTO modernisoitava

USAn käytöksestä on kuitenkin ollut Kataisen mukaan Euroopalle myös hyötyä. Se on herättänyt päättäjät ympäri maailman huomaamaan, että globaalin kaupan puitteet eivät enää toimi.

"Meillä ei ole varaa tuhota monenkeskistä kauppajärjestelmää. Mutta on tunnustettava, että maailman kauppajärjestö WTO:ssa on isoja ongelmia", huomauttaa Katainen.

Teollisuuden valtiotuet, tekijänoikeudet ja pakotetut teknologian siirrot ovat nykykaupan arkea ja näitä asioita on Kataisen mukaan voitava käsitellä myös WTO:ssa. Samoin riitojenratkaisusta on saatava tehokkaampaa ja avoimempaa, kauppaan liittyviä kustannuksia pienemmäksi, neuvotteluja joustavammaksi ja ennen kaikkea WTO:ta on vahvistettava instituutiona.

"Nykyisellään WTO ei enää pysty puolustamaan oikeudenmukaisia kauppatapoja. Asia on saatava kuntoon, se on ainoa tapa suojella sääntöperusteista maailmankauppaa", varapuheenjohtaja toteaa.

EU:lla kauppasopimus jo 35 maan kanssa

EU on viime aikoina tehtaillut uusia kahdenvälisiä kauppasopimuksia nopealla tahdilla. Esimerkiksi Kanadan ja EU:n välinen sopimus on jo voimassa. Japanin, Singaporen ja Vietnamin sopimukset ovat tulossa voimaan ensi vuonna. Lisäksi neuvottelut Australian, Meksikon ja Mercosur-maiden kanssa ovat käynnissä. Kaikkiaan kauppasopimus on voimassa 35 valtion kanssa.

Kataisen mukaan USAn toimet ovat luoneet tilaa Kiinan ja EU:n kauppakumppanuudelle. Eurooppa on Kiinan suurin ja Kiina EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. Keskinäisen tavarakaupan arvo on yli 1,5 miljardia euroa päivässä.

"Olemme molemmat sitoutuneet monenkeskiseen kauppaan. Maailmankaupan pelisääntöjen uudistaminen ja vahvistaminen yhdistävät meitä", kuvailee Katainen.

Heinäkuussa Pekingissä pidetty EU-Kiina-huippukokous onnistui Kataisen mukaan hyvin. EU ja Kiina vahvistivat huippukokouksessa tukevansa vakaasti sääntöpohjaista, läpinäkyvää, syrjimätöntä, avointa ja osallistavaa monenvälistä kauppajärjestelmää, jossa WTO:lla on keskeinen asema. Kumppanit myös sitoutuivat noudattamaan voimassa olevia WTO:n sääntöjä ja sitoutuivat tekemään yhteistyötä WTO:n uudistamiseksi, jotta se voisi vastata uusiin haasteisiin. Tätä varten perustettiin yhteinen työryhmä.

Logistiikkayhteistyö keskiössä

Huippukokouksessa osapuolet vahvistivat myös sitoumuksensa parantaa liikenneyhteyksiä omien painopisteidensä, kestävyyden, markkinasääntöjen ja kansainvälisen koordinoinnin pohjalta.

Yksi esimerkki on Euroopan laajuisen liikenneverkon ja uutta silkkitietä koskevan aloitteen puitteissa tehtävä politiikkayhteistyö, johon osallistuvat tarpeen mukaan myös EU:n ja Kiinan välillä sijaitsevat kolmannet maat. Lisäksi yhteistyötä syvennetään vähähiilisessä ja digitalisoidussa liikenteessä myös kansainvälisillä foorumeilla kuten Kansainvälisen siviili-ilmailuliiton (ICAO) ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) puitteissa.

Edistystä saavutettiin myös neuvotteluissa investointisopimuksesta, joka on keskeinen hanke avoimen, ennustettavan, oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän liiketoimintaympäristön luomiseksi eurooppalaisille ja kiinalaisille sijoittajille. Lisäksi EU ja Kiina vaihtoivat markkinoille pääsyä koskevia tarjouksia. Näin siirryttiin uuteen vaiheeseen, jossa neuvotteluja tarjouksista ja muista keskeisistä aiheista on mahdollista nopeuttaa. EU ja Kiina sopivat myös, että neuvottelut maantieteellisiä merkintöjä koskevasta sopimuksesta saatetaan päätökseen lokakuun loppuun mennessä. Sopimuksella suojataan maantieteellisen merkinnän saaneita eri alueille tyypillisiä elintarvikkeita ja juomia jäljittelyltä. Elintarviketurvallisuuden alalla EU ja Kiina sopivat tiukimpien turvallisuusnormien noudattamisesta ja ovat valmiit ottamaan keskinäisessä kaupankäynnissään huomioon alueellistamisperiaatteen. Ne myös sitoutuivat elintarvikkeiden markkinoille pääsyn laajentamiseen.

"Naiivi ei saa olla"

EU ja Kiina allekirjoittivat myös tulliyhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla koskevan toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on tehostaa tullivalvontaa väärennösten ja piraattituotteiden torjumiseksi kahdenvälisessä kaupassa. Toimintasuunnitelmalla edistetään myös yhteistyötä tulliviranomaisten sekä muiden lainvalvontaviranomaisten ja viranomaisten kanssa tällaisen tuotannon lopettamiseksi ja jakeluverkostojen hajottamiseksi.

Edistysaskelista huolimatta Katainen muistuttaa, että naiivi ei saa olla.

"Kiinalaisten on opittava, että kaikkea ei voi rahalla ostaa. En odota mitään nopeita tuloksia", huomauttaa Katainen.

Kataisen mukaan pöydällä on vielä useita vaikeita ongelmia kuten kiinalaisten kansalaisvapaudet, teräksen ylikapasiteetti ja Kiinan massiiviset valtiontuet.

JAA