Haku: ""

27.04.22 09:57

Aluehallintovirasto: Ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikoja laiminlyödään huomattavan paljon

Työsuojelutarkastajat havaitsivat ajo- ja lepoaikarikkomuksia viime vuonna 76 prosentilla tarkastetuista kuljetusyrityksistä.

turvallisuus

24.01.22 06:10

Ilmailun vuosi 2021 sujui kokonaisuutena turvallisesti – dronet aiheuttivat läheltä piti -tilanteita

Kaupallisissa ilmakuljetuksissa ei tapahtunut onnettomuuksia. Vakavia vaaratilanteita tapahtui suunnilleen saman verran kuin edellisinä vuosina, ja pääosan niistä aiheuttivat läheltä piti -tilanteet dronejen kanssa. 

Ilmailu turvallisuus

23.03.21 12:44

Pandemia ja kyberturvallisuus näkyvät uudessa ilmailun turvallisuussuunnitelmassa

Ilmailun kansallinen turvallisuussuunnitelma (FPAS 2021–2025) sisältää konkreettisia toimenpiteitä Suomen ilmailun suorituskyvyn ja resilienssin vahvistamiseksi sekä tuttujen että koronapandemian mukanaan tuomien riskien hallinnan tueksi

ilmailuala turvallisuus

22.03.21 07:01

Kauppamerenkulussa turvallinen vuosi

Suomalaisen kauppamerenkulun turvallisuuden tila vakaa – vuosi 2020 oli turvallinen ihmisille ja ympäristölle

kauppamerenkulku Traficom turvallisuus