Päämainos
Viitostien Mikkelin investoinnit valmiita
Kuljetukset 17.11. 10:26

Viitostien Mikkelin investoinnit valmiita

Viitostiellä alkaa nyt Mikkelin ja Juvan välinen perusparannus, joka maksaa 121 miljoonaa euroa.

17.11.2017
Teksti Esko Lukkari kuvat Liikennevirasto

Itä-Suomen pääväylän eli Viitostien vuonna 2014 alkaneet perusparannustyöt Mikkelin kohdalla ovat nyt valmiita.

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jota pitkin kulkee päivittäin noin 15 000–20 000 ajoneuvoa. Mikkelin keskusta-alueen ohittava tie on Itä-Suomen alueen kannalta tärkeä runkoyhteys sekä Mikkelin kaupungin sisäisen liikenteen väylä. Väylän käyttäjämäärän on arvioitu kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennettiin kymmenen uutta siltaa ja parannettiin viittä nykyistä. Samalla nykyaikaistettiin kolme eritasoliittymää ja tie muutettiin Mikkelin kohdalla kaksiajorataiseksi valtatieksi noin neljän kilometrin matkalla.

Lisäksi pohjavesisuojauksia rakennettiin kahden kilometrin matkalla yhteensä 3,7 hehtaaria ja melusuojauksia 5,5 kilometriä. Lappeenrannan suuntaan johtava Ristiinantie kunnostettiin keskeisellä kaupunkialueella.
 
”Hanke oli vaativa suunnittelu- ja rakennuskohde monitahoisten ja laajojen ympäristörakentamistoimien vuoksi”, sanoo tiedotteessa hankkeesta vastannut projektijohtaja Hannu Nurmi.

Seuraavaksi Viitostien kehittämistä jatketaan Mikkelistä Juvan suuntaan. Tämä väli on nykyisin Viitostien pullonkaula ja liikenteen kannalta vaarallisin. Mikkeli–Juva-hankkeen rakennustyöt alkavat vuonna 2018 ja tien on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2021 mennessä. Arvioiden mukaan projekti maksaa 121 miljoonaa euroa.

JAA