Päämainos
Nelostie ja kolmostie ovat Suomen avainväylät
Kuljetukset 12.12. 10:37

Nelostie ja kolmostie ovat Suomen avainväylät

Elinkeinoelämän järjestöt selvittivät teiden käyttöä kuljetuseurojen mukaan.

12.12.2017
Teksti Esko Lukkari kuvat EK

Elinkeinoelämän järjestöjen uudenlainen logistiikkaselvitys nostaa esille seitsemälle toimialalle tärkeät liikenneväylät,

Selvityksen mukaan nelostie on luultuakin tärkeämpi kuljetusväylä Suomelle, koska kaikki tutkitut toimialat tarvitsevat sitä. Toinen avainväylä on kolmostie. Yllättävää kyllä, valtatie 1 näyttää olevan huipputärkeä vain kemianteollisuudelle, jolle myös itä-länsisuuntaiset tiet ovat tärkeitä. 

Se ei ole suuri yllätys, että metsäteollisuus tarvitsee kaikkein tasaisimmin teitä koko maassa. Toinen jokseenkin laaja-alainen tienkäyttäjä on teknologiateollisuus. Tehtaiden sijainti ja raaka-aineiden hankinta selittävät asiaa.

Esimerkiksi elintarviketeollisuus on sijoittunut Länsi-Suomeen, maan lounaisosaan ja Pohjanmaalle. Siksi alalle tärkeä tiestökin on siellä. Rakennusteollisuus ja kauppa tarvitsevat teitä puolestaan varsin tasaisesti eri puolilla maata, joskin länsipainotusta on nähtävissä niilläkin aloilla. 

Suomessa on yleensä mitattu tieliikenneväylien merkitystä ajoneuvomäärien ja tonnien muodossa. Tuore selvitys tuo uuden mittarin. Siinä eri tieosuuksia arvioidaan myös sen kautta, miten paljon arvoa niiden kautta kuljetetaan. Tarjolla on nyt uutta tietoa seitsemän toimialan käyttämistä reiteistä eri puolilla maata.  

”Kuljetusten euromääriin perustuva analyysi tuo olennaista lisäinformaatiota liikenneinfran päättäjille”, sanoo tiedotteessa EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.  

Selvitys sisältää karttakaaviot siitä, kuinka kuljetusten euromääräiset arvot sijoittuvat Suomen eri tieosuuksille. Tarkastelussa ovat teknologiateollisuus, kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, rakentaminen, kaupan ala, metsäteollisuus ja maatalous. 

Kartat osoittavat Haapasalon mukaan myös sen, kuinka eri toimialat tarvitsevat toisiaan tieinfran tasolla. 

Pääteiden merkitys on Haapasalon mukaan erittäin suuri lähes kaikilla toimialoilla. Kokonaiskuva Suomen tiekuljetusten arvosta ja tonneista nostaa nelostien erittäin tärkeään asemaan. 

Uuden raportin ovat teettäneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Elintarviketeollisuus, Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus, Infra ry, Metsäteollisuus, MTK, Keskuskauppakamari ja Liikennevirasto ja sen on tuottanut WSP Finland Oy.

JAA