Päämainos
Avaruusasioille oma neuvottelukunta
Kuljetukset 11.09. 07:04

Avaruusasioille oma neuvottelukunta

Ilona Lundströmin johtamassa neuvottelukunnassa on ministeriöiden ja avainyritysten edustajia.

11.09.2019
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Ilona Lundström johtaa uutta eri ministeriöitä ja alan yrityksiä yhdistävää avaruusasiain neuvottelukuntaa. Valtioneuvosto asetti sen toimikaudelle 6.9.2019–5.9.2022.

Avaruusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä neuvoa-antavana elimenä avaruuspolitiikkaan ja avaruusalan toimintaympäristöön liittyvissä asioissa. Suomen avaruustoiminta on kehittynyt nopeasti viime vuosina. Suomessa on jo esimerkiksi avaruuteen satelliitteja lähettäneitä yhtiöitä.

Neuvottelukunnan toimivaltaan kuuluu erityisesti kansallisen avaruusstrategian vahvistaminen ja strategian toimeenpanon seuranta sekä Suomen kansainvälisen vaikuttamisen suuntaviivojen ja prioriteettien asettaminen. Neuvottelukunta kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Ministeriöt vastaavat itse kukin oman hallinnonalansa avaruustoiminnasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti neuvottelukunnasta 5.9. 

Hajautetun avaruushallinnon kehittämisestä on keskusteltu viime vuosina eri hallinnonalojen ja alan toimijoiden kesken. TEM valmisteli kevään 2019 aikana avaruusasiain neuvottelukunnan uudistamisen läheisessä yhteistyössä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa. Valtioneuvoston asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta hyväksyttiin valtioneuvostossa 7.6.2019. Tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa avaruusasian neuvottelukunnan toimintaa sekä parantaa avaruusasioiden koordinointia ja valmistelua.

Neuvottelukunnan kokoonpano 6.9.2019–5.9.2022:

Puheenjohtaja: osastopäällikkö Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja: viestintäneuvos Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö

Jäsenet:

apulaisosastopäällikkö Tanja Jääskeläinen, ulkoministeriö
turvallisuusjohtaja Kai Knape, puolustusministeriö
tutkimusjohtaja Tanja Suni, ympäristöministeriö
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö
pelastusneuvos Janne Koivukoski, sisäministeriö
opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteenlaitos
head of space Kimmo Kanto, Business Finland
johtaja Susan Linko, Suomen Akatemia
toimitusjohtaja Veera Sylvius, Space Systems Finland Oy/Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhdistys PIA ry
johtaja Juha-Matti Liukkonen, Reaktor Group Oy/Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhdistys PIA ry
professori Minna Palmroth, Helsingin yliopisto/COSPAR-kansalliskomitea

Neuvottelukunnalle osoitetaan TEM:ssä toimiva sihteeristö: johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, johtava asiantuntija Jenni Tapio, neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, ja asiantuntija Heidi Pennanen.

JAA