Päämainos
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.
Kuljetukset 09.08. 09:16

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Esitys HKL:n yhtiöittämisestä poliittiseen päätöksentekoon

Selvitysten mukaan yhtiömuoto tukisi nykyistä liikelaitosmallia paremmin muun muassa joukkoliikenneinvestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien tehokkaampaa hallintaa.

09.08.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Mika Taavitsainen / HKL

HKL:n johtokunnan syksyn ensimmäisessä kokouksessa 11.8. esityslistalla on kaupunginhallitukselle annettava lausunto, jossa esitetään liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä niin, että perustettavan yhtiön toiminta alkaisi täysipainoisesti 1.1.2022. Yhtiöittäminen tapahtuisi muuttamalla nykyinen liikelaitosmuotoinen HKL osakeyhtiöksi yhtenä kokonaisuutena, jolle siirtyisi koko nykyinen HKL:n liiketoiminta metrotoimintojen omistus- ja järjestämisvastuita lukuun ottamatta – nämä siirtyisivät osaksi yhtiötä myöhemmässä vaiheessa.

HKL tiedotti aiheesta 6.8.

Yhtiön perustamista koskeva päätöksenteko Helsingin kaupungin päätöksentekoelimissä on tarkoitus tapahtua elo-syyskuussa 2021. Osana päätöksentekoa kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokunnan lausuntoa HKL:n yhtiöittämisestä. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee HKL:n toiminnan yhtiöittämistä 23.8. pidettävässä kokouksessaan ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn yhtiöittämisasia on tarkoitus tuoda 8.9. Vantaan kaupungin osalta päätöksenteko mahdollisesta mukaantulosta yhtiöön tapahtuu suunnitelmien mukaan lokakuussa.

Selvitykset puoltavat yhtiömuotoa

Johtokunnan lausuntoesityksessä todetaan, että kokonaisuutena HKL:n hallintomuotoselvityksen, seudullisten selvitysten sekä tehdyn muun valmistelun perusteella yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia paremmin joukkoliikenneinvestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien tehokkaampaa hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinäkyvyyttä, henkilöstön kehittämismahdollisuuksia sekä suurten joukkoliikennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä.

Mahdollisen perustettavan kaupunkiomisteisen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiö kuuluisi Helsingin kaupungin konserniohjauksessa kaupunkiympäristön apulaispormestarin toimialaan. Yhtiön omistajastrategialuonnoksessa sen tehtäväksi on määritelty yhteiskunnallisen edun maksimointi tuottamalla kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita pääkaupunkiseudun alueella laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

HKL:n tiedotteen mukaan yhtiöittäminen mahdollistaisi Vantaan kaupungin mukaantulon yhtiön omistajaksi Vantaan toivomalla tavalla niin, ettei Vantaa tule omistamaan sellaisia kokonaisuuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan raitiotiehankkeeseen. Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaisi myös muiden kaupunkien liittymisen myöhemmin kaupunkiliikenneyhtiön omistajiksi samalla periaatteella.

AVAINSANAT

HKL

JAA