Päämainos
Helsingin satamassa valmistuivat TWIN-PORT III ja IV -projektit
Kuljetukset 31.08. 09:57

Helsingin satamassa valmistuivat TWIN-PORT III ja IV -projektit

EU on tukenut TWIN-PORT -hankkeita yhteensä lähes 44 miljoonalla eurolla.

31.08.2023
Teksti Esko Lukkari

EU:n osittain rahoittamat TWIN-PORT III ja TWIN-PORT IV projektit ovat nyt kokonaisuudessaan valmistuneet Helsingin Satamassa.

Projektien tavoitteena on ollut pyrkimys tehokkaaseen ja moderniin satamatoimintaan, sekä etenkin Helsingin ja Tallinnan välisen laivaliikenteen sujuvoittamiseen.

Helsingin Satama tiedotti hankkeista 25.8.

Suomi EU:n meriliikenteen suurimpia tuensaajia

TWIN-PORT-nimi viittaa Helsingin ja Tallinnan satamien kautta kulkevaan Suomen ja Viron väliseen laivaliikenteeseen ja satamatoimintaan, joilla on molemmille maille valtava merkitys. Helsingin ja Tallinnan välinen laivareitti on erittäin vilkkaasti liikennöity ja liikenteen sujuminen on molempien kaupunkien kehittymiselle elintärkeää.

Merireitti on merkittävä myös Euroopan Unionille. Molemmat satamat ovat osa EU:n liikenteen ydinverkkoa sekä strategisesti tärkeää Pohjanmeri-Baltia -käytävää. Suomi on yksi suurimmista EU:n tuensaajista meriliikennehankkeissa.

EU tukee jo viittä eri TWIN-PORT projektia, joiden tavoitteena on turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä sekä tavaroiden ja ihmisten saumaton liikkuminen. EU on tukenut TWIN-PORT -hankkeita lähes 44 miljoonalla eurolla.

TWIN-PORT III:

  • Länsiterminaali 2 edustalle valmistui kesän 2023 lopulla kenttäalueiden tilankäyttöä tehostava tukimuuri myöhemmin toteutettavaa multimodaaliterminaalia varten.
  • Länsisataman LJ7 ja LJ8 laivapaikoille asennettiin vuoden 2021 lopussa maasähköliitännät.
  • Vuoden 2021 kesällä Länsisatamaan laivapaikalle LJ8 valmistui laivojen automaattinen kiinnitysjärjestelmä.
  • Vuonna 2019 Katajanokan satamaan EK7 laivapaikalle valmistui kaksoisramppi.
  • Vuosaaren satamaan valmistui elokuussa 2019 Muugaan suuntautuvan laivaliikenteen käyttöön AP-pistolaituri.


TWIN-PORT IV:

  • Länsisatamassa ja Katajanokalla otettiin kesän 2023 alussa käyttöön uusi Smart Port porttijärjestelmä ajoneuvoille.
  • Vuosaaren satamaan valmistui kaksoisramppi keväällä 2023.
  • Vuosaari-Muuga-reitin matkustajille rakennettiin lähtöselvitysalue, joka saatiin käyttöön heinäkuun 2020 alussa. Kevään 2021 aikana valmistuivat fasiliteetit myös saapuvaa liikennettä varten.
  • Eteläsataman maasähköliitännät valmistuivat elokuussa 2021.

JAA