Hololei: Logistiikka on multimodaalisuutta
Kuljetukset 20.11. 11:25

Hololei: Logistiikka on multimodaalisuutta

EU-tasolla keskitytään ensi vuonna multimodaalisiin eli useista kuljetusmuodoista muodostuviin kuljetuksiin.

20.11.2017
Teksti Heli Satuli kuvat EU-komission kuvapalvelu

Multimodaaliset kuljetukset ovat EU-tason liikennepolitiikan ensi vuoden teema. Näin paljasti EU-komission liikennepääosasto MOVEn pääjohtaja Henrik Hololei, joka kertoi ensi vuoden suunnitelmista Osto&Logistiikalle Brysselissä. 

"Logistiikka on paras käytännön esimerkki multimodaalisuudesta", huomautti Hololei.  

Komissio liittää monimerkityksellisen termin ennen kaikkea digitalisaatioon.  

"Digitalisaatio mahdollistaa multimodaalisuuden entistä paremmin. Yhdistämällä logistiikan, multimodaalisuuden ja digiratkaisut, tuloksena on täysin uusia tehokkaita rahtiyhteyksiä eri liikennemuotojen välillä", Hololei toteaa. 

Merenkulkualalle yksi ikkuna

Komission roolina on pääjohtajan mukaan luoda puitteet toiminnalle.  

"Tutkimme parhaillaan, mitä puuttuu ja mitä voidaan lainsäädännön tasolla tehdä."

Suurin osa työstä liittyy merenkulkuun. Tavoitteena on saada esimerkiksi laivat, satamat ja rautatiet puhumaan keskenään digitaalisesti mahdollisimman nopeasti. Sähköiset rahtikirjat on Hololein mukaan yksinkertainen esimerkki asiasta, joka on saatava kuntoon.

Eräs tärkeimpiä ensi vuoden lakiehdotuksia on niin kutsuttu European Single Window eli eurooppalainen yksi ikkuna merenkulkualan tullimuodollisuuksille. Moni jäsenmaa vastustaa kuitenkin ajatusta kiivaasti. Digitaalisten ratkaisujen käytössä on nykyisellään suuria eroja jäsenmaiden välillä.

"Rahti ei siirry raiteille väkisin" 

Esimakua teemavuodesta saatiin jo marraskuun alussa, kun komissio julkisti puhtaan liikkuvuuden lakipaketin. Sen osana komissio esittää uutta yhdistettyjen kuljetusten direktiiviä. Kansainvälinen maantiekuljetusliitto IRU ei ole tyytyväinen komission direktiiviuudistukseen.  

"Lait, joilla pyritään pakottamaan kuljetukset siirtymään liikennemuodolta toiselle, eivät toimi. Emme ole nähneet merkittäviä muutoksia viimeisten 25 vuoden aikana, eikä tämä ehdotus muuta mitään", kommentoi Marc Billiet, IRUn Brysselin toimiston johtaja.  

Billietin mukaan ehdotuksen tulisi keskittyä sen sijaan koko EU:n multimodaalisen tavaraliikenteen ja logistiikkaverkon tehokkuuden ja kapasiteetin parantamiseen.

"Komissio on menettänyt tilaisuuden yhdenmukaistaa toisistaan eroavia kansallisia yhdistettyjä kuljetuksia koskevia sääntöjä etenkin kannustimien osalta."

IRUn mukaan komissio ei esitä direktiiviehdotuksessa mitään kunnollisia ratkaisuja tehokkuuden, avoimuuden, reilun kilpailun ja lakien noudattamisen parantamiseksi.

JAA