Päämainos
IMO käynnistää meriliikenteen automaation sääntelytyön
Kuljetukset 22.10. 06:21

IMO käynnistää meriliikenteen automaation sääntelytyön

Suomi on jo tehnyt IMO:lle automaation sääntelyä esteistä kartoituksen.

22.10.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Kansainvälisen merenkulkujärjestön, IMO:n meriturvallisuuskomitea ehdottaa merenkulun automaatiota koskevan sääntelyn valmistelun aloittamista. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Suomi osallistuu aktiivisesti päätöksen valmisteluun. 

IMO:n meriturvallisuuskomitea teki automaatiota koskevat päätökset 4.–8.10.2021 pidetyssä kokouksessa. Järjestön tavoitteena on saada aikaiseksi kansainvälisesti sitovaa sääntelyä, joka mahdollistaisi turvallisen meriliikenteen automaation.

LVM tiedotti asiasta 19.10.

IMO:ssa on jo valmistunut automaatiota estävän sääntelyn kartoitus. Sen pohjalta meriturvallisuuskomiteassa päätettiin laatia suunnitelma uudesta sääntelystä, jolla sallittaisiin autonomiset laivat (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS), joilla on valmius operoida itsenäisesti tai etäohjattuina.

Jatkotyö sisältää ohjeistuksen valmistelua, käsitteiden määrittelyä sekä yhteistyötä muiden IMO:n komiteoiden kanssa. IMO:n merenkulun sujuvoittamiskomitean (FAL) istuntojen välinen kokous laati raportin säädösesteistä Suomen laatiman kartoituksen pohjalta 12.–14.10.2021.

Automaatiotyö on vasta aluillaan

Nyt tehdyillä päätöksillä IMO luo edellytyksiä meriliikenteen automaatiolle. Sallittuja autonomiset alukset olisivat kansainvälisillä vesillä aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua. 

Automaation edistäminen ja sitä koskevan sääntelyn luominen sisältyy IMO:n nykyisen meriturvallisuuskomitean kaksivuotisohjelmaan vuosille 2022–2023 ja seuraavan meriturvallisuuskomitean alustavaan ohjelmaan. 

Automaation mahdollistavan sääntelyn tavoiteaikataulu on nyt hyväksytyn työohjelmaesityksen perusteella vuonna 2025, mutta LVM:N mukaan työ jatkuu vielä senkin jälkeen.

Suomen tavoitteena on olla edelläkävijämaa merenkulun automaatiossa, sekä teknologiakehityksen että käyttöönoton mahdollistavan lainsäädännön näkökulmasta. Suomi pyrkii automaatiolla turvallisempaan, tehokkaampaan ja kestävämpään vesiliikenteeseen.

AVAINSANAT

IMO

JAA