Päämainos
Terminaalin pitkät lastausraiteet ovat valmiit.
Kuljetukset 17.01. 07:14

Terminaalin pitkät lastausraiteet ovat valmiit.

Kouvola RRT -terminaali on valmistunut

Rautatie- ja maantieterminaalin rakentamisen aikana logistiikkavirrat ovat muuttuneet monin tavoin.

17.01.2023
Teksti Esko Lukkari kuvat Kouvola RRT

Kouvolan intermodaaliterminaali on nyt valmis. Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n erikoisuutena on kilometrin pituiset lastausraiteet, jotka tuovat tehokkuutta tavarajunien käsittelyyn. Terminaali toimii Open access -periaatteella, eli on avoin kaikille toimijoille.

Kouvola RRT on ensimmäinen ns. kuivasatama Suomessa. Muualla Euroopassa kuivasatamakonsepti on jo laajalti käytössä. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavia terminaaleja on jo kolmisenkymmentä.

Hanke toteutui lähes kuusi miljoonaa euroa alkuperäistä 40 miljoonan euron kustannusarviota edullisemmin. Terminaali sijaitsee Kouvolan Teholan logistiikka-alueella päätieverkon ja rautatien solmukohdassa. Sen koko on 42 hehtaaria.

Terminaalin on rakennuttanut Kouvolan kaupunki ja sen hallinnoinnista ja toiminnan kehittämisestä vastaa Railgate Finland Oy. Terminaalin käyttöönotto tapahtuu tammikuun aikana.

Kouvola tiedotti asiasta 13.1.

RRT -hanke vietiin läpi hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Hanke toteutui silti selvästi alle alkuperäisen budjetin eli noin 34 miljoonalla eurolla. Siitä kaupungin osuus on noin 23,6 miljoonaa euroa, EU-rahoituksen noin 6,8 miljoonaa euroa ja valtion noin 3,5 miljoonaa euroa.

”Rakennuskustannuksissa rutistettiin kaupungin vastuulla olevien töiden osalta noin neljän miljoonan alitus budjettiin. Hieno tulos on yhteistyön ansiota, jossa merkittävässä roolissa oli hankkeen rakennuttajakonsultti. Vihreän rakentamisen onnistuneet ratkaisut toivat konkreettista säästöä. Suuret kiitokset myös kaikille terminaalin tekijöille”, RRT-hankkeen projektipäällikkö Tero Valtonen kiittää.

Vallitsevassa maailmantilanteessa Kouvola RRT vastaa tavaravirtojen muutokseen ja se voi toimia satamien jatkeena. Esimerkiksi Suomen sisäiset puukuljetukset ovat lisääntyneet ja varastoinnin tarve kasvanut. Vakiintuneissakin tavaravirroissa on tapahtunut ja tulee tapahtumaan muutoksia.

Ainoa ydinverkon terminaali Suomessa

Kouvola RRT (Rail Road Terminal) on osa Euroopan laajuisen TEN-T-ydinliikenneverkon kehittämistä ja ainoa verkkoon kuuluva rautatie- ja maantieterminaali Suomessa. Uuden terminaalin myötä Kouvolasta on tiedotteen mukaan tullut Suomen tehokkain tavarajunien lastaus- ja purkupaikka.

Suomen ainoan Euroopan TEN-T ydinverkolle sijoittuvan terminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Kouvolassa toimii jo noin 17 hehtaarin rautatie- ja maantieterminaali Kouvola Cargo Yard (KCY).

Kouvola RRT vastaa EU:n ilmastotavoitteisiin siirtää pitkän matkan tavarakuljetuksia maanteiltä muihin kuljetusmuotoihin. Pyrkimyksenä on, että vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia tavarakuljetuksista on siirretty pois kumipyöriltä ja vuoteen 2050 mennessä jo puolet.

”Ilmastotavoitteita tullaan viemään käytäntöön aiempaa konkreettisemmin. Tähän voidaan vastata rautatien tavaraliikenteen lisäämisellä mukaan lukien intermodaalikuljetukset.”, Valtonen toteaa.


 

JAA