Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka katsoo, että Suomen tulisi saada poikkeus yleiseurooppalaista raidelevyttä koskevasta vaatimuksesta.
Kuljetukset 02.08. 15:20

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka katsoo, että Suomen tulisi saada poikkeus yleiseurooppalaista raidelevyttä koskevasta vaatimuksesta.

Ministeri Harakka: Komission uusi TEN-T-asetusehdotus kohtuuton Suomen kannalta

Ehdotuksen mukaan uudet raideyhteydet tulisi rakentaa eurooppalaisen standardin raideleveyteen ilman poikkeuksia.

02.08.2022
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Liikenne- ja viestintäministeriö

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2021 ehdotuksen uudeksi asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi. Komissio julkaisi 27.7.2022 TEN-T-asetusehdotusta muuttavan ehdotuksen, jolla reagoidaan muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen.

Komission muutosehdotuksen mukaan uudet raideyhteydet tulisi rakentaa eurooppalaisen standardin (1435 mm) raideleveyteen ilman poikkeuksia. Lisäksi olemassa olevan rataverkon osalta tulisi tehdä suunnitelma siirtymiseksi eurooppalaisen standardin raideleveyteen lukuun ottamatta niitä verkon osia, joilla tämä ei ole hyöty-kustannussyistä perusteltua.

Suomessa on käytössä niin kutsuttu leveä raideleveys, joka on 1 524 millimetriä. Se otettiin käyttöön, kun ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan avattiin vuonna 1862. Venäjällä on käytössä myös leveä raideleveys, joka on sittemmin pyöristetty 1520 millimetriin.

Mutkistaisi uusia ratahankkeita

Suomen osalta vaatimus tulisi sovellettavaksi hankeyhtiöiden suunnittelemilla rataosuuksilla, erityisesti Suomi-rata-hankeyhtiön ja Itärata-hankeyhtiön osalta. Turun tunnin juna –hankeyhtiön osalta vaatimus koskisi todennäköisesti vain uutta Espoo-Salo -oikorataa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka katsoo, että Suomen tulisi saada poikkeus yleiseurooppalaista raidelevyttä koskevasta vaatimuksesta.

"Suomi ei hyväksy muutoksia raideleveyteen, ja uskon että näkemyksiämme kuunnellaan jatkovalmistelun aikana. On täysin selvää, että Suomen erityisolosuhteet täytyy huomioida ja raideleveytemme on säilyttävä. Raideleveyden muuttaminen ei olisi taloudellisesti mutta ei myöskään toiminnallisesti kannattavaa. Näin merkittävissä asioissa ei pidä tehdä hätäisiä päätöksiä, vaan vaikutukset tulee arvioida laajasti", sanoo ministeri Harakka LVM:n tiedotteessa 2.8.

Itä-Suomen asema turvattava

Komissio ehdottaa, että Venäjän ja Valko-Venäjän rajoille johtavat viimeiset yhteydet siirretään ydinverkolta kattavalle verkolle. Eurooppalaiset liikennekäytävät sopeutettaisiin näihin muutoksiin.

Suomen osalta komissio esittää ratojen ydinverkkoa päättyväksi Kouvolaan (Vainikkalan sijaan), maanteiden ydinverkkoa päättyväksi Haminaan (Vaalimaan sijaan) ja Skandinavian-Välimeren eurooppalaista liikennekäytävää päättyväksi Kouvola-Kotka-Hamina-akselille nykyisen Venäjän rajan sijaan.

"Nämä liikenneyhteydet jäävät edelleen TEN-T-verkolle ja niihin on mahdollista saada EU-rahoitusta. Muutoksella ei kuitenkaan tule heikentää Itä-Suomen asemaa, joten tätäkään muutosehdotusta emme hyväksy", toteaa ministeri Harakka.

Komissio ehdottaa lisäksi TEN-T-verkon laajentamista Ukrainaan ja Moldovaan. Komissio ehdottaa myös, että Venäjä ja Valko-Venäjä poistetaan TEN-T-kartoilta, koska TEN-T-verkon laajentuminen näihin maihin ei ole enää tavoitteena.

AVAINSANAT

raideliikenne

JAA