EU rahoittaa ReConnect China -tutkimushanketta
14.09. 08:04

EU rahoittaa ReConnect China -tutkimushanketta

Turun yliopisto on ainoana Pohjoismaista mukana 12 maan ja 15 yliopiston tutkimushankkeessa.

14.09.2022
Teksti Esko Lukkari

Euroopan Kiina-tuntemusta parantava ReConnect China -tutkimushanke on saanut nelivuotisenja neljän miljoonan euron EU Horizon -rahoituksen.

Belgialaisen Gentin yliopiston koordinoimassa tutkimuksessa on mukana tutkijoita eri Euroopan maista. Turun yliopisto on ainoa pohjoismainen yliopisto. Tutkimukseen osallistuu kaikkiaan 15 yliopistoa ja osaamiskeskusta 12 Euroopan maasta.

Turun yliopisto tiedotti asiasta 9.9.

Euroopalla on tarve kohentaa Kiina-tietämystään ja tuottaa uutta, eurooppalaista itsenäistä tutkimustietoa nyky-Kiinasta. Tavoitteen edistämiseksi EU Horizon avasi rahoitushaun ja hakemuksia tuli toistakymmentä, mutta rahoituksen sai vain kaksi, toinen niistä oli ReConnect China. Marraskuussa käynnistyvän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä aloilla EU:n yhteistyö Kiinan kanssa on toivottavaa, mahdollista tai mahdotonta.

”Kiina tunnistetaan kilpailijaksi”

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtajan, professori Lauri Paltemaan mukaan Kiina tunnistetaan nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa yhä enemmän kilpailijaksi. Siksi on välttämätöntä kaivaa esiin tasapuolinen ja molempia osapuolia hyödyttävä tapa tehdä yhteistyötä. Sitä tukee projektia varten koottava tietopankki, johon kerätään dataa niin kansallisista kuin paikallisistakin virallisista lähteistä.

Paltemaa korostaa, että on erittäin tärkeä saada tietoa myös Pekingin ulkopuolelta, siitä, mitä tapahtuu maakunnissa, kaupungeissa ja kylissä.

”Hankkeemme tuottaa aivan uudenlaista ymmärrystä kun liitämme digitaalisten tietolähteiden aineistoja tietokoneavusteisiin tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiin. Meillä on tähän erittäin hyvät lähtökohdat, sillä Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus on jo aiemmin järjestänyt uraauurtavalla tavalla opiskelijoille ja henkilökunnalle tietokoneavusteisten tutkimusmenetelmien koulutusta”, Paltemaa sanoo tiedotteessa.

Turku tuottaa verkkokursseja

Turun yliopiston vastuulla on työpaketti, joka tuottaa MOOC- eli massiivisia avoimia verkkokursseja eurooppalaisille opiskelijoille. MOOC-kurssien luomisesta vastaava yliopistonlehtori Outi Luova kuvaa tehtävää ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi edistää Kiina-opetusta eurooppalaisissa yliopistoissa.

”Olemme jo aiemmin luoneet neljä MOOC-kurssia yliopistojen Aasia-verkostolle, jota koordinoidaan Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Nyt käytämme tuota osaamista rakentaaksemme konsortiolle MOOC-kurssit. ReConnectissa tarjoamme helposti saavutettavia johdantokursseja Kiinan politiikkaan, yhteiskuntaan ja talouteen”, Luova sanoo.

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen, yliopistojen Aasia-verkoston ja filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksen MOOC-verkkokurssina toteutettu Johdatus Itä-Aasiaan -opintojakso palkittiin Turun yliopiston Vuoden opintojaksona. Palkinnon vastaanotti opintojakson vastuuopettaja, yliopisto-opettaja Silja Keva Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta.

Kiinaan liittyvä tieto hajallaan

Tutkimuksen rinnalla konsortio tuottaa päätöksenteon tueksi politiikkapapereita, podcasteja ja työpajoja esitelläkseen laajemmin Euroopan unionin ja komission strategisista painopisteistä EU:n ja Kiinan keskeisistä kysymyksistä.

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen erikoistutkijan Hermann Aubién mukaan konsortion ydintavoitteena on lisätä ja jakaa Euroopassa ja eurooppalaisille Kiinaan liittyvää tietoa.

”Me, Turun yliopiston Kiina-tutkijat, tuotamme yhdessä konsortiokumppaneidemme kanssa ajankohtaista Kiinaan liittyvää tietoa vihreästä ja digitaalisesta teknologiasta, ihmisoikeuksista, geopolitiikan ja talouden kytköksistä, kansainvälisestä rahoituksesta, globaaleista terveyskysymyksistä, kehitystyön rahoituksesta sekä Kiinan sisäpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden välisestä yhteydestä. Kiina-tutkijat ovat hajallaan ympäri Eurooppaa, joten tämän hankkeen tarkoituksena on myös tuoda tutkijat, poliitiikka-asiantuntijat, opiskelijat ja keskeiset sidosryhmien edustajat yhteen ReConnectin perustamaan eurooppalaiskiinalaiseen tiedefoorumiin, Aubié sanoo.

JAA

LUETUIMMAT