Päämainos
Länsirannikko kaipaa lisää siirtoyhteyksiä
04.11. 10:55

Länsirannikko kaipaa lisää siirtoyhteyksiä

Kolme 400 kilovoltin voimajohtoyhteyttä tulossa avuksi vuoteen 2028 mennessä.

04.11.2022

Länsi-Suomen tuulivoimatuotanto kasvaa 5000 MW:iin vuoden 2024 loppuun mennessä. Siksi Fingrid aikoo investoida kantaverkon siirtokyvyn nostamiseen länsirannikolla.

Pohjanmaalle on syntymässä Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten yhteenlaskettua tehoa vastaava tuulivoimakeskittymä. Kolmen vuoden kuluttua koko Suomen tuulivoimatuotannon ennustetaan olevan lähes 10 000 megawattia ja 2030-luvun alussa jopa yli 20 000 megawattia.

Fingrid tiedotti asiasta 1.11.

Lupaprosesseja tulisi nopeuttaa

”Tämä on uusi normaali ja valtavia tehokeskittymiä ja jatkossa myös suuria kulutuskohteita syntyy Suomeen nopeassa tahdissa. Meidän tulee jatkossakin olla erittäin ketteriä, ja olisi hienoa, jos esimerkiksi voimajohtojen lupaprosesseja pystyttäisiin nopeuttamaan”, johtaja Jussi Jyrinsalo sanoo tiedotteessa.

Länsirannikon tilannetta pyritään lyhyellä aikavälillä helpottamaan uusilla voimajohtoyhteyksillä.

Keskeinen ratkaisu on lisätä alueen voimajohtoyhteyksiä. Fingridillä onkin valmisteluissa ja ympäristövaikutusten arvioinneissa uusi 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Kristiinankaupungista Tampereelle ja kaksi vastaavaa yhteyttä Kalajoelta Keski-Suomeen. Uudet yhteydet valmistuvat vuosina 2027 ja 2028.

Fingrid on vahvistanut alueen kantaverkkoa rakentamalla muun muassa viisi vuotta sitten valmistuneen Rannikkolinja-yhteyden ja sen varrelle useita sähköasemia, mutta se ei vielä riitä vaan uusia vahvistuksia sekä kokonaan uusia ratkaisuja tarvitaan edelleen lisää.

Verkonvahvistuksia tarvitaan kolmesta syystä:

  • jotta kantaverkon siirtokyky riittää alueen tuulivoimalle erityisesti huolto- ja vikatilanteissa
  • jotta alueen tuulivoimalaitokset pysyvät stabiileina verkon eri käyttötilanteissa ja
  • jotta kantaverkkoon voidaan jatkossakin liittää uutta sähköntuotantoa.

Kantaverkon siirtokapasiteetin kasvattamisen ohella länsirannikolla tarvitaan myös nopeammin toteutettavissa olevia ratkaisuja, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Tuulivoimaloiden jännitteensäätäjät viritetään toimimaan tuulivoimavaltaisessa verkossa
  • Alueella otetaan käyttöön DLR-tekniikkaa (Dynamic Line Rating), jonka avulla saadaan tarkempaa tietoa siirtoverkon todellisista kuormitettavuuksista eri sääoloissa
  • Selvitetään nopean alas- ja ylössäätöohjauksen mahdollisuuksia
  • Hankitaan alueelle verkkoa tasapainottamaan synkronikompensaattori eli iso tahtikone ilman energianlähdettä.

Fingrid korotti viime keväänä kymmenen vuoden investointiohjelmaansa kahdesta miljardista eurosta kolmeen miljardiin euroon.


 

JAA

LUETUIMMAT