Päämainos

VR veturistrategiastaan: ”Kustannustehokkuutta pitää yhä parantaa”

VR:n mukaan sen käynnissä yli 500 miljoonan euron investoinnit uuteen vetokalustoon edellyttävät yhtiön nykyisen kustannustehokkuuden parantamista. Se tapahtuu veturien elinkaaren pidentämisellä ja varaosien uudelleen käytöllä.

16.11.2023
Teksti Esko Lukkari

Tällä hetkellä VR:llä on käynnissä kaksi uuden veturisarjan hankintaa: Sr3-sähköveturit sekä Dr19-dieselveturit. Uusi kalusto on aiempaa energiatehokkaampaa ja ilmastoystävällisempää

VR investoi raideliikennekalustoonsa noin miljardi euroa vuoteen 2027 mennessä.

VR:n 13.11. jakaman tiedotteen mukaan kalusto on keskeinen kilpailutekijä ja myös kriittinen kustannustekijä. Tämä edellyttää VR:ltä toimivaa ja kustannustehokasta veturistrategiaa, jolla huolehditaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla vetureiden tehokkuudesta.

Keino parantaa operatiivisen toiminnan kustannustehokkuutta on pidentää veturien elinkaaria ja uudelleen käyttää heikkokuntoisimpien vetureiden osia käytössä jatkavien vetureiden varaosina. Varaosien uudelleenkäyttö on toimintaperiaate myös muissa Euroopan rautatieyhtiöissä.

Veturien tyypillinen elinkaari on noin 30-40 vuotta. Tällä hetkellä VR:n liikennekäytössä olevista sähkö- ja dieselveturisarjoista vain Dr16 -dieselveturisarjan elinkaari loppuisi nykyisillä suunnitelmilla 2020-luvulla.

Kaikilla muita veturisarjoilla on tarkoitus liikennöidä vähintään 2030-luvulle saakka. Esimerkiksi Sr1-veturisarja on jo nyt ylittänyt alkuperäisen elinkaarensa, vanhimpien vetureiden ollessa 60-vuotiaita. Varaosien uudelleenkäytöllä VR kertoo turvaavansa varaosien saatavuuden ko. veturisarjaan sekä kustannustehokkuuden.

Sr2-veturisarjan osalta VR kertoo tutkivansa kustannustehokasta tapaa saneeraukselle. Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla pidettäisiin osa veturisarjasta liikenteessä jopa seuraavat 20 vuotta.

Varaosien saatavuus on rajallista

Varaosien hyödyntäminen kierrätettävästä kalustosta on käytännössä välttämätöntä, koska nykyisiin vetureihin varaosia on saatavilla rajallisesti, koska kaikkia uusia varaosia ei enää valmisteta. Vaikka uusia varaosia olisi joillekin komponenteille mahdollista teettää tai järjestelmiä päivittää, tästä aiheutuisi huomattavat kustannukset.

Varaosien uudelleenkäytössä VR kierrättää varaosiksi vain heikkokuntoisimman kaluston osia. Tällaisesta kalustosta otetaan talteen kaikki mahdolliset osat varaosiksi kaluston elinkaaren pidentämiseksi. Veturin materiaalin kierrätysaste nousee näin jopa 90 prosenttiin.

Kierrätys luo osaltaan edellytykset uuteen ympäristöystävälliseen kalustoon investoimiselle. Vanhentunut kalusto ei myöskään täytä liikenteen laatuvaatimuksia, ja saattaa heikentää matkustaja- ja tavaraliikenteen toimintavarmuutta, minkä vuoksi on järkevää hyödyntää vanhentunut kalusto varaosina. Vanhan kaluston saneeraus liikenteen laatuvaatimuksien mukaiseksi puolestaan edellyttää jossain tapauksissa (esim. dieselveturit) uuden kaluston hankintaan verrattavia investointeja.

VR ei romuta kalustoa

Uuden hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”henkilö- ja tavaraliikenteen kalusto, jonka VR on päättänyt kierrättää, tulee laittaa julkiseen myyntiin tai siirtää perustettavaan kalustoyhtiöön, eikä sitä saa romuttaa ennen kalustoyhtiön perustamista”. VR ei ole romuttanut kalustoaan.

VR teki noin 1,5 vuotta sitten päätöksen laittaa julkiseen myyntiin kierrätyspäätöksen saaneen kaluston. Yhtiö on toiminut tämän prosessin mukaisesti tarjoamalla kalustoaan myyntiin kaikille kiinnostuneille, mistä esimerkkinä on 11 lähijunayksikön kauppa Suomen Lähijunat Oy:lle.

Aiemmin myynnissä on ollut myös tavaraliikenteen rikastevaunuja. Tänä vuonna VR on myynyt 10 Sr1 -sähköveturia kahdelle kotimaiselle kierrätysalan yritykselle julkisessa huutokaupassa. Veturien liikennekelpoisiksi kunnostamisesta kiinnostuneita ostajia ei ollut.

JAA