Päämainos

Suomi korostaa tekoälyä EU:n kilpailutekijänä

01.12.2017
Teksti Esko Lukkari

Suomi korosti Euroopan unionin kilpailukykyneuvoston kokouksessa Brysselissä marras-joulukuun vaihteessa erityisesti digitalisaation merkitystä teollisuuden kilpailukykytekijänä. Suomen mielestä Euroopan on panostettava nykyistä enemmän myös tekoälyn ja datan hyödyntämiseen. 

Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Neuvostossa käsitellään sisämarkkina- ja teollisuusasioita sekä ajankohtaisia tutkimus- ja avaruusasioita.

Sisämarkkina-asioissa ministerit hakevat yleisnäkemystä yhteistä digitaalista palveluväylää koskevasta asetusehdotuksesta. Ehdotuksen mukaan komissio ja toimivaltaiset viranomaiset perustaisivat yhteisen digitaalisen palveluväylän (Single Digital Gateway), johon koottaisiin yrityksille ja kansalaisille suunnatut komission, EU:n virastojen ja jäsenmaiden tarjoamat sisämarkkinoiden verkkopalvelut. 

Teollisuusosuudessa jatketaan ajankohtaista keskustelua eurooppalaisen teollisuuspolitiikan modernisoimisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomi haluaa edistää rohkeaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa teollisuuspolitiikkaa, joka varmistaa Euroopan teollisuuden pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja huomioi tulevaisuuden haasteet. 

Avaruusasioissa ministerit keskustelevat Copernicus-ohjelman väliarvioinnista ja EU:n avaruusohjelman tulevista toimista. Suomi pitää Lintilän mukaan Euroopan avaruusohjelmaa merkittävänä edistysaskeleena Euroopan avaruusalan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja avaruuden hyötyjen mahdollisimman laajaksi hyödyntämiseksi yhteiskunnassa. 

”Avaruussektoriin liittyy paljon liiketoimintamahdollisuuksia, joissa Suomi toimii edelläkävijänä”, Lintilä sanoo.

JAA