AR-teknologia Suomeen jo kolmessa vuodessa

Tutkijan mukaan AR-datalasien tuotekehitys vaatii vielä muutamia vuosia ennen markkinaläpimurtoa.

21.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Lisätyn todellisuuden AR-datalasien tuotekehitykseen kuluu vielä muutamia vuosia ennen kuin ne tulevat markkinoille. Näin arvioi VTT:n johtava tutkija Charles Woodward.

”Arviolta kolmen vuoden aikajänteellä myös lisätyn todellisuuden teknologiat vakiinnuttavat asemansa laajassa käytössä Suomenkin teollisuudessa”, hän sanoo.

Woodward esittää arvionsa Mediaplanetin maaliskuun 2019 erikoisjulkaisussa Digitalisaatio.

Hän sanoo, että teknologiset edelläkävijäyritykset ottavat tuottavuudessa parin vuoden etumatkan, sillä suuri osa yrityksistä tulee kehitykseen mukaan viiveellä.

VR- ja AR-teknologioiden avulla teollisuudessa voidaan saavuttaa merkittävää kustannustehokkuutta, minimoida virheitä ja parantaa osaamista.

Sovellusalue on laaja

Woodwardin mukaan VR- ja AR-teknologioita hyödynnetään muun muassa työpisteiden simuloinnissa, rakennesuunnittelussa ja työntekijöiden kouluttamisessa. Nousevina trendeinä ovat tehtaiden valvonta ja monitorointi sekä etäläsnäolon sovellukset.

”Lisätyn todellisuuden opasteet tekevät uusien työntekijöiden perehdyttämisestä helpompaa ja tehokkaampaa. AR-teknologia parantaa tutkitusti työtehtävien omaksumista, jolloin ammattitaito lisääntyy, virheet vähenevät ja työturvallisuus paranee”, hän sanoo.

Työntekijöiden opastusmenetelmien kehittyminen on hänen mukaansa huomattava kustannussäästö etenkin mobiileissa huoltotehtävissä, joissa voi olla tuhansia työntekijöitä kentällä ja rekrytointi aktiivista.

”Tämä helpottaa myös uusien tuotantolinjojen avaamista eri puolilla maailmaa”, hän korostaa.

AR-teknologia mahdollistaa myös virtuaalisen etäneuvonnan. Etäopastuksen avulla kaukana oleva huoltomies voi saada reaaliaikaista ja interaktiivista opastusta jossain toisaalla olevalta asiantuntijalta.

JAA