Päämainos
AURORAL-hankkeen kokeilut sijoittuvat eri puolille Eurooppaa. Suomessa keskiössä ovat erityisesti liikkumisen ja logistiikan innovaatiot.
Teknologia 21.04. 05:49

AURORAL-hankkeen kokeilut sijoittuvat eri puolille Eurooppaa. Suomessa keskiössä ovat erityisesti liikkumisen ja logistiikan innovaatiot.

EU elävöittää digiratkaisuilla harvaan asuttuja alueita

Suomessa AURORAL-hankkeen keskiössä ovat liikkumisen ja logistiikan innovaatiot. 

21.04.2021
Teksti Esko Lukkari

Eurooppalaisella AURORAL-hankkeella haetaan digiratkaisuja harvaan asuttujen alueiden liikenteen, energiahuollon, turismin, terveydenhuollon ja asumisen haasteisiin. Suomessa keskiössä ovat liikkumisen ja logistiikan innovaatiot. 

AURORAL-hankkeessa on mukana 25 partneria eri puolilta Eurooppaa. Sen budjetti on 16,4 miljoonaa euroa ja EU-komissio tukee sitä 14,6 miljoonalla eurolla. Hanketta koordinoi Alentejon alueellinen kehittämiskomissio (Comissao de coordenacao e desenvolvimento regional do Alentejo) Portugalista. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024.

Harvaan asuttujen seutujen markkinat ovat ohuet, etäisyydet pitkät ja asumistiheys pieni. Ne haittaavat markkinalähtöisiä digitaalisia palveluita ja tekevät julkisista palveluista kalliita. Siksi palveluita on haasteellista ylläpitää, mikä johtaa harvaan asuttujen seutujen näivettymiseen ja kaupunkiseutujen ja harvaan asuttujen seutujen eriytyvään kehitykseen. 

AURORAL-hankkeessa pilotoidaan uusia palvelualustoja ja innovaatiota ja toimivampien teknisten ratkaisujen ja toimintamallien löytämiseksi. Tavoitteena on kiihdyttää harvaan asuttujen seutujen taloutta ja houkuttelevuutta sekä asuinpaikkana että yritysten sijoittumispaikkana.

AURORAL-hankkeen kokeilut sijoittuvat eri puolille Eurooppaa. Suomessa keskiössä ovat erityisesti liikkumisen ja logistiikan innovaatiot.

”Henkilöliikenteessä uusia kokeiluja on viljalti, mutta logistiikassa julkisesti avoimia kokeiluja on vähemmän tiedossa”, sanoo Oulun yliopiston yliopisto-opettaja, diplomi-insinööri Veikko Pekkala, joka toimii AURORAL-hankkeen projektipäällikkönä.

”Uudet toimintatavat ja erilaiset liikkumisen palvelut voivat parantaa harvaan asuttujen seutujen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta myös asuinpaikkana”, lisää yliopisto-opettaja, diplomi-insinööri Virve Merisalo. Merisalo keskittyy erityisesti henkilöliikenteen kysymyksiin AURORAL-hankkeessa. ”Esimerkiksi Itävallassa tehdään mielenkiintoisia henkilöliikenteen kokeiluja, joihin liittyy usein myös turismin kehittäminen”, hän täydentää.

Oulun yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana toinenkin suomalainen taho, Kemin Digipolis Oy.

”Digipolikselle AURORAL on merkityksellinen hanke. Erityisesti uudet suuret teollisuuden investoinnit, kuten Metsä Groupin biotuotetehdas, avaavat logistiikan digitalisaation kehittämiselle uusia näköaloja”, sanoo Digipolis Oy:n johtaja Seppo Ahola. ”Pyrimme osaltamme edesauttamaan digitalisaation etenemistä.”

”AURORAL on hieno EU-tutkimuksen päänavaus monessakin mielessä ja sopii Oulun yliopiston profiiliin mainiosti: yhtäältä kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja ja toisaalta tuodaan näitä ratkaisuja harvaan asuttujen seutujen arkeen”, painottaa väylä- ja liikennetekniikan professori Pekka Leviäkangas Oulun yliopistosta ja jatkaa: ”Esimerkiksi joukkoliikenteeseen ja matkaketjuihin liittyen tarvitsemme uusia ratkaisuja. Niitä pyrimme kokeilemaan, kunhan sopivat kokeilualustat vain löydetään.”

JAA