Päämainos
Galileo otetaan käyttöön Suomessa kesällä 2025
Teknologia 27.06. 07:34

Galileo otetaan käyttöön Suomessa kesällä 2025

Euroopan oma aika- ja paikkatietopalvelu tukee Suomen turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

27.06.2024
Teksti Esko Lukkari

Suomi ottaa eurooppalaisen Galileo-satelliittijärjestelmän julkisesti säännellyn palvelun (Public Regulated Service, PRS) käyttöön asteittain alkaen kesästä 2025.

Palvelu tuottaa turvallista ja häiriötöntä aika- ja paikkatietoa EU:n jäsenvaltioille ja vähentää riippuvuutta amerikkalaista gps-järjestelmästä.

Suomessa PRS-palvelun suunniteltuja käyttäjiä ovat sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön viranomaiskäyttäjät, Puolustusvoimat, Tulli sekä kriittisen infrastruktuurin toimijat, kuten teleoperaattorit sekä energia-, finanssi- ja logistiikka-alan toimijat.

LVM tiedotti asiasta 24.6.

Käyttöönotto ollut pitkä prosessi

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi syksyllä 2020, että Suomi ottaa EU:n Galileo-satelliittijärjestelmän PRS-palvelun kansallisesti käyttöönsä. EU teki keväällä 2024 tarkennuksia Galileo-järjestelmän palveluntarjontaan. PRS-palvelun kansallista käyttöönottoa jatketaan nyt EU:n tarkennukset huomioiden.

Galileon PRS-palvelun tarkoitus on tuottaa varmennettua ja häiriöitä, häirintää sekä manipulointia paremmin kestävää aika- ja paikkatietoa EU:n jäsenvaltioiden eri viranomaisille ja kriittisen infrastruktuurin toimijoille.

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut PRS-palvelun kansallisen toteutuksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Traficomille on jo myönnetty palvelun toteutuksen edellyttämä määräraha. Myös toteutuksen edellyttämä lainsäädäntö on voimassa.

Suomen maantieteellisestä asemasta johtuen PRS-palvelu kannattaa ottaa käyttöön heti, kun se on EU:ssa operatiivinen. PRS-palvelu tulee tuottamaan merkittävästi turvatumpaa tietoa kuin avoimet satelliittiperusteiset aika- ja paikkapalvelut.

PRS-palvelu on osa Suomen kansallisen kyberturvallisuuden varmistamista. Sen käyttöönotto vaikuttaa myös Suomen huoltovarmuuteen vähentämällä suomalaisten toimijoiden riippuvuutta Euroopan ulkopuolisista aika- ja paikkajärjestelmistä.

JAA