Päämainos
HaminaKotkasta on tulossa Suomen akkuteollisudelle avainpaikka, sillä Sotkamon Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotteet aiotaan viedä saataman kautta maailmalle.
Teknologia 24.06. 08:04

HaminaKotkasta on tulossa Suomen akkuteollisudelle avainpaikka, sillä Sotkamon Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotteet aiotaan viedä saataman kautta maailmalle.

HaminaKotkan akkuhankkeista tonttien esisopimukset

Suomen Malmijalostuksen Kotkaan tuleva CAM-tehdas ja Haminaan nouseva pCAM-tehdas etenevät.

24.06.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat HaminaKotka

Kotkan ja Haminan kaupungit ovat allekirjoittaneet Suomen Malminjalostus Oy:n kanssa esisopimukset kaupunkeihin sijoittuvien akkumateriaalitehtaiden tonteista.

Suomen Malmijalostus Oy:n tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals suunnittelee Kotkan Keltakalliolle katodiaktiivimateriaalia valmistavaa CAM-tehdasta ja Haminan satamaan litiumioniakkujen prekursorimateriaalia tuottava pCAM-tehdasta. 

HaminaKotka ja Suomen Malminjalostus tiedottivat asiasta 16.6.

HaminaKotkasta on tulossa Suomen akkuteollisudelle avainpaikka, sillä Sotkamon Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotteet aiotaan viedä saataman kautta maailmalle.

Molemmat HaminaKotkan hankkeet etenevät Finnish Battery Chemicals Oy:n mukaan melko samaan tahtiin ja tavoitteena on saada investointipäätös vuoden 2021 aikana.

Suuri kiinnostus hankkeisiin

Kotkassa samana päivänä järjestettyyn akkumateriaalihankkeiden infotilaisuuteen ilmoittautui noin 40 yritystä ja lähes 100 henkilöä.

”Suomen Malmijalostuksen tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals hankekehittäjänä on tähän saakka koordinoinut tehdashankkeiden selvitystyötä eri osapuolten kesken. Selvitysvaiheen jälkeen on tarkoitus, että Suomen Malmijalostus ja sen teknologiakumppanit jatkavat yhteistyötä uusissa, yhdessä perustettavissa itsenäisissä yrityksissä”, sanoi Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto. Koivisto toimii myös Finnish Battery Chemicalsin toimitusjohtajana. 

Hänen lisäkseen infotilaisuudessa oli yhtiön projektijohtaja Timo Strengell.

”Tähän mennessä tehdashankkeet ovat olleet paikallisesti näkyvillä lähinnä YVA-työn kautta. Näin ennen kesälomia on sopiva hetki valottaa hankkeita myös mahdollisten hankintojen näkökulmasta. Potentiaalisten urakoitsijoiden on hyvä päästä pohtimaan, mitä annettavaa niillä voisi olla hankkeissa”, Strengell sanoo.

pCAM-tehdas ja selvitys

Käytännössä prekursorimateriaalia tuottava pCAM-tehdashanke on selvitysvaiheessa loppusuoralla. Myös katodiaktiivimateriaalia tuottavan CAM-tehdashankkeen selvitystyö on hyvässä vauhdissa.

Strengellin mukaan ensimmäisenä eteen tulisivat tontin valmistelevat työt, maanrakennustyöt ja perustusten teko. Seuraavassa vaiheessa tehdään rakennusten rungot ja kuoret sekä asennustyöt. Näiden lisäksi tarvitaan erilaisia kunnossapitoon, huoltoon sekä logistiikkaan ja varastointiin liittyviä palveluita. Toiminnassa olevissa tehtaissa hyödynnettäisiin todennäköisesti muun muassa kiinteistö-, vartiointi-, siivous- ja IT-palveluiden toimittajia.

Osaamisen ohella potentiaalisilta palveluiden tarjoajilta odotetaan yritystoimintaan liittyvien vastuullisuusvelvoitteiden hoitamista.

AVAINSANAT

HaminaKotka

JAA