Päämainos
Huoltovarmuuskeskus selvitti huoltovarmuuden satelliittipaikannusta
Teknologia 05.11. 06:13

Huoltovarmuuskeskus selvitti huoltovarmuuden satelliittipaikannusta

Satelliittipaikannus on elintärkeää sähköverkojen, teleoperaattorien ja finanssialan toimivuudelle.

05.11.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat ESA

Paikkatietokeskus on selvityttänyt Suomen huoltovarmuudelle kriittisten satelliittipaikannus- eli GNSS-palvelujen tarjontaa ja toimintaa. Selvityksen teetti Huoltovarmuuskeskus osana Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmaa.

Satelliittipaikannuspalveluiden nykytilan lisäksi esille tuli huoltovarmuudelle tärkeitä tarpeita ja puutteita sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia niihin. Ratkaisuja arvioitiin sekä loppukäyttäjähaastatteluilla että tutkimustiedolla.

HKV tiedotti asiasta 19.10.

Paikannus- ja aikapalveluiden tarve ja siten GNSS:iin liittyvien markkinoiden kasvu jatkuu ja samalla korostuu palveluiden haavoittuvuus. Galileo-järjestelmä, erityisesti PRS-signaali, parantaa GNSS:n saatavuutta ja luotettavuutta. Suomessa satelliittipaikannus ja viranomaistehtävät ovat hajonneet eri sektoreille ja asiantuntijoista on pulaa.

Monelle alalle jo elintärkeitä

Satelliittipaikannus on Suomessa jo elintärkeää sähköverkojen, teleoperaattorien ja finanssialan toimivuudelle.

Kehitettäviä asioita olivat esimerkiksi tarkan ajan siirtäminen toimijoille, joille aika on kriittinen tekijä. Tämä aikasynkronointi toimisi varajärjestelmänä, jos GNSS-satelliiteista ei häiriön vuoksi ole aikatietoa saatavissa. Myös tieto GNSS-signaalin saatavuudesta ja laadusta koko Suomessa palvelisi kriittisiä toimijoita.

Selvitys pohjautuu keskeisimpien sidosryhmien haastatteluihin. Näitä ryhmiä ovat GNSS:iin liittyvät viranomaistahot, turvallisuusviranomaiset, keskeisimmät yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. 

Selvityksessä hyödynnetiin kansallisia sekä kansainvälisiä aineistojasekä Suomen Akatemian kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimusohjelmasta rahoitetun tutkimushankkeen loppuanalyysia. Uusinta alan tietoa oli myös saatavissa navigoinnin ja paikannuksen kansainvälisistä tutkimusverkostoista ja kokouksista.

AVAINSANAT

ESA

JAA