Päämainos

Keliber täytti avainpaikkoja

Kaustisten litium-kaivoksen rakentamisen aloittamista valmistellaan nimityskierroksella.

27.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomeen kaavaillun sähköautojen akkuklusterin yhden keskeisen osan eli Kaustisille suunnitteilla olevan Keliberin litiumkaivoshankkeen avainpaikkoja on täytetty. Litium on sähköakun tärkein yksittäinen komponentti.

Kaivosinvestoinnin arvioidaan maksavan 200 miljoonaa euroa ja tarjoavan suoraan 150 ja välillisesti jopa 500 työpaikkaa. Kaivoksen lopullinen kannattavuusselvitys valmistui viime helmikuussa. 

Keliberin litiumhankkeen rakennusprojektin johtaja Kai Helkiö (rkm) on nimitetty yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Helkiön vastuualueena on rakennusprojektin organisointi, keskeiset toimittajavalinnat, rakennusprojektin aikataulu sekä rakennusprojektin turvallisuus- ja ympäristöasiat. Helkiö raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Pertti Lamberghille.

Keliberin tuotantojohtaja Manu Myllymäki (DI) on nimitetty yhtiön operatiiviseksi johtajaksi (COO) vastuualueenaan yhtiön rikaste- ja litiumkemikaalituotannon kehittäminen, käynnistäminen ja päivittäinen toiminta. Hän toimii esimiehenä sekä rikastamon että kemiantehtaan päällikölle. Myllymäkikin raportoi toimitusjohtajalle. 

Keliber tiedotti nimityksistä 15.8.

Sirpa Olaussen (FM) on nimitetty Keliberin turvallisuuspäälliköksi. Olaussenin tehtävänä on huolehtia, että Keliberin toiminta vastaa turvallisuuden osalta sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä että yhtiön johdon asettamia vaatimuksia. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Boliden Kokkolan laatupäällikkönä ja turvallisuuspäällikkönä.. 

Sami Heikkinen (DI) on nimitetty Keliberin kemiantehtaan päälliköksi. Heikkinen vastaa tehtävässään Keliberin kemiantehtaan tuotannon käynnistämisestä, kemiantehtaan tuotannosta ja toiminnan kehittämisestä. Hän on työskennellyt aiemmin CABB Oy:n Plant Service Managerina ja tuotantoinsinöörinä. Heikkinen aloittaa tehtävässään 1.9.2019. 

JAA

LUETUIMMAT