Päämainos

Nurmoon suuri liikennebiokaasulaitos

Tampereelle tulee uusi geotermistä energiaa hyödyntävä laitos ja Laukaalle uusi vesivoimala.

28.12.2018
Teksti Esko Lukkari

Nurmoon rakennetaan Suomen suurin liikenteen biokaasua valmistava laitos. Tampereelle on tulossa taas geotermista energiaa hyödyntävä voimalaitos. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt hankkeille energiatukea.

Nurmon Bioenergia Oy saa energiatukea 9, 4 miljoonaa euroa. Laitos sijoittuu parin kilometrin päähän Atrian elintarviketehtaasta. Sen tuotantoteho vastaa 6 000 henkilöauton keskimääräistä energiankulutusta.

TEM tiedotti asiasta 18.12.

Biokaasulaitos käyttää raaka-aineena maataloudesta syntyviä lantoja, teurastamon biojätteitä, elintarviketeollisuuden jäte- ja sivuvirtoja, ruokajätettä ja pakattuja elintarvikkeita sekä kasvibiomassoja. Laitos sijoittuu parin kilometrin päähän Atrian elintarviketehtaasta.

Tuotannon käynnistyessä kaasua käytetään aluksi lähinnä teollisuuden polttoaineena ja kysynnän kasvaessa vuoteen 2025 mennessä lähes koko tuotanto käytettäisiin liikennepolttoaineena. Täydessä kapasiteetissaan  laitos tuottaa biokaasun 6 000 henkilöauton tarpeisiin.

Laitoksen nesteytetyn biokaasun vuosituotanto vähentää hiilidioksidipäästöä 26 500 tonnia vuodessa verrattuna vastaavaan käyttöön dieselpolttoaineella. Lisää päästövähennyksiä syntyy lannan metaanipäästöjen vähenemisestä.

”Biokaasulla on merkittävä rooli, erityisesti liikenteen päästöjen vähentämisessä. Nurmon biokaasulaitos toteuttaa myös kiertotaloutta, kun se hyödyntää muiden toimialojen jätteitä ja myös sen oman prosessin jätemateriaali päätyy jatkokäyttöön”, sanoo tiedotteessa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Biokaasu tuotetaan orgaanisista raaka-aineista mädätysprosessissa. Sivutuotteina syntyvä mädätysjäännös voidaan käyttää lannoitteena sellaisenaan tai jatkojalostettuna.

Lantojen hyödyntäminen biokaasuntuotannossa on Suomessa vielä vähäistä. Nurmon bioenergia Oy neuvottelee biokaasun puhdistus- ja nesteytysteknologian laitostoimituksesta kotimaisen toimijan kanssa. On arvioitu, että laitoskokonaisuudella on myös hyvät vientinäkymät.

Laitoksen biokaasun puhdistusprosessin suunnittelussa on huomioitu hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen. Kun talteenotto tulee taloudellisesti kannattavaksi, hiilidioksidi voidaan ottaa talteen. Yritys on kaavaillut prosessin kehittämistä myös mädätysjäännöksen kiintoaineen jatkokäytön osalta. Siitä voidaan jalostaa biohiiltä ja ravinnepellettejä.

Tampereella geotermista energiaa

TEM on myöntänyt uuden teknologian perusteella energiatukea TEGS Finland Oy:lle enintään 2 123 000 euroa geotermisen energian tuotantolaitoksen rakentamiseen Tampereelle. Hankkeen geoterminen lämpökeskus tuottaisi 29 050 MWh lämpöä vuodessa kaukolämpöverkkoon. Siinä porattaisiin 7-8 km syvyinen lämpökaivo, joka lämmittäisi kiertävän veden kaukolämpöverkkoon sopivaksi.

Laukaalle uusi vesivoimala

Koskienergia Oy:lle myönnettiin energiatukea enintään 2 875 000 euroa uuden vesivoimalaitoksen rakentamiseen Kuhankoskelle, Laukaan kuntaan. Uuden vesivoimalaitoksen teho on arviolta 5 MW ja keskimääräinen vuosituotanto 35 GWh. Hankkeessa myös hyödynnetään generaattoreiden tuottama hukkalämpö vesivoimalaitoksen rakennuksissa.

JAA