Olkiluoto III:n käyttölupa jo lähiviikkoina

Tem:n ylijohtajan Riku Huttusen mukaan ydinvoimalla on jatkossakin keskeinen rooli vähähiilisessä sähköntuotannossa.

08.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtajan Riku Huttusen mukaan ydinvoimalla on pitkään keskeinen rooli sähköntuotannossa, kun fossiilisia polttoaineita korvataan päästöttömillä tavoilla tuottaa energiaa.

Huttusen mukaan Olkiluoto III saanee käyttöluvan jo muutaman viikon päästä. Hän kertoi asiasta työ- ja elinkeinoministeriön 5.2. Helsingissä ensimmäistä kertaa järjestämän Nordic Nuclear Forum -konferenssin avauspuheessaan.

”Ydinvoiman rooli korostuu lähivuosina ja tulevina vuosikymmeninä, jolloin globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä dramaattisesti ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi”, sanoo Huttunen.

Tem tiedotti asiasta 5.2.

Huttusen mukaan loppuvuodesta julkaistun IPCC:n ilmastoraportin sanoma on hälyttävä.

”Tarvitsemme nopeasti toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kaikilla talouden osa-alueilla, niin teollisuudessa, maataloudessa, kuljetuksissa, jätehuollossa kuin kotitalouksissakin. Energia-alalla suurin huoli on se, että maailman energiantuotannosta yli 80 prosenttia perustuu fossiilisiin polttoaineisiin”, hän sanoo.

Jo 80 prosenttia päästötöntä

Huttusen mukaan meidän on katkaistava talouden kasvun ja päästöjen kasvun välinen yhteys. Se edellyttää energiantuotantoon valtavan määrän uusia investointeja, jotka lisäävät resurssitehokkuutta esimerkiksi kiertotalouden kautta ja joilla lisätään päästötöntä energiantuotantoa. Myös uusiutuvien energialähteiden ja teknologioiden laaja käyttö globaalisti ovat ratkaisevan tärkeitä.
 
”Emme kuitenkaan saa unohtaa ydinvoiman roolia. Monissa maissa sillä on keskeinen osa vähähiilisessä sähköntuotannossa. Suomessa sähköntuotannosta jo 80 prosenttia on hiilidioksidipäästötöntä ja sen osuus kasvaa uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan tehtävien investointien ansiosta”, Huttunen painottaa.
 
Huttusen mukaan ydinvoiman käytössä turvallisuus tulee aina ensin. Jokaisessa ydinalan toiminnossa on otettava huomioon turvallisuus ja koko ajan parannettava turvallisuutta ja opittava toistensa kokemuksista.
 
”Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa sitä, että ydinvoimayritysten on kohdattava kaikki ydinvoiman käyttöön liittyvät elinkaarikustannukset. Se tarkoittaa paitsi rakennus- ja ylläpitokustannuksia niin myös jätehuoltoa, käytöstä poistoa ja muita mahdollisia velvoitteita”, hän sanoo.

Olkiluoto saanee käyttöluvan

Hänen mukaansa Olkiluoto 3 -laitosyksikön rakentaminen on antanut oppia kaikille osapuolille.  

”Keskeisintä on kuitenkin lopputulos: että turvallinen ja luotettava voimalaitos saadaan verkkoon tuottamaan päästötöntä sähköä. Juuri nyt näyttää siltä, että olemme hyvin lähellä tätä vaihetta. Valtioneuvosto saattaa jo muutaman viikon kuluttua antaa TEM:n esittelemänä ja kansallisen ydinturvallisuusviranomaisen (STUK) turvallisuusarviointiin perustuvana päätöksen laitoksen käyttöluvasta. Tällöin täysmittainen kaupallinen sähköntuotanto voisi alkaa vuoden 2020 alussa”, hän sanoo.

JAA