Päämainos

Rauli Paanasesta kyberturvallisuusjohtaja

Paanasen johdolla aloitetaan Suomen kyberturvallisuuden kehittämisohjelman laatiminen.

03.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Rauli Paananen aloittaa valtion kyberturvallisuusjohtajana 1.4.2020. Valtioneuvosto nimitti hänet virkaan 27.2. Kyberturvallisuusjohtajan johdolla käynnistetään välittömästi Suomen kyberturvallisuuden kehittämisohjelman laatiminen. 

Paananen siirtyy valtion kyberturvallisuusjohtajaksi Liikenne- ja viestintävirastossa toimivan Kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen osastopäällikön tehtävästä.

LVM tiedotti nimityksestä 27.2.

Valtion kyberturvallisuusjohtajan tehtävä on liikenne- ja viestintäministeriössä. Johtajan toimikausi alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2021. 

Kyberturvallisuusjohtajan tehtävä perustuu valtioneuvoston vuonna 2019 hyväksymään Suomen kyberturvallisuusstrategiaan. Strategian mukaan kyberturvallisuusjohtajan tehtävänä on sovittaa yhteen kyberturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua ja varautumista. 

”Suomalainen yhteiskunta tarvitsee entistä vahvempaa kyberturvallisuuden strategista johtamista ja osaamista. On tärkeää, että meillä on selkeä ja yhteinen näkemys siitä, mikä kyberturvallisuuden tila on ja miten sitä pitää kehittää”, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

”Mielikuvaturvallisuuden sijaan haluamme Suomessa keskittyä oikeaan, rakenteelliseen turvallisuuteen. Digiturvallisuudella pitäisi olla minimivaatimukset kaikkialla yhteiskunnassa, kaikissa palveluissa”, sanoo Harakka.  

Kehittämisohjelma on päätyönä

”Päätyöni on saada aikaiseksi kyberturvallisuuden kehittämisohjelma. Kansallinen kyberturvallisuus rakennetaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Meistä jokainen voi osaltaan vaikuttaa yhteiseen kyberturvallisuuteemme”, sanoo kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen. 

Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma selkeyttää hankkeiden ja tutkimuksen kokonaiskuvaa sekä konkretisoi kansallisia linjauksia. Ohjelma kestää hallituskausien yli.

”Palveluiden käyttäjien lisäksi jokaisen johtajan ja työntekijän pitää olla kiinnostunut omasta ja organisaationsa kyberturvallisuudesta. Myös kunnissa on osattava perusasiat. Kunta on kansalaisen ensimmäinen ja monesti se tärkein kontakti yhteiskunnan palveluihin”, sanoo Paananen.  

Valtion kyberturvallisuusjohtajan tehtävä perustuu valtioneuvoston vuonna 2019 hyväksymään periaatepäätökseen, Suomen kyberturvallisuusstrategiaan. 

Periaatepäätöksen kolme strategista linjausta ovat kansainvälinen yhteistyö, kyberturvallisuuden johtamisen, suunnittelun ja varautumisen parempi koordinaatio sekä kyberturvallisuuden osaamisen kehittäminen. 

Valtion kyberturvallisuusjohtajaksi nimitetty Rauli Paananen aloittaa työnsä 1.4.2020. 

Kyberturvallisuusjohtajan johdolla käynnistetään välittömästi kyberturvallisuuden kehittämisohjelman laatiminen.

JAA

LUETUIMMAT