Päämainos

Salossa avattiin kyberlaboratorio

Laboratorio on Turun yliopiston ja kahden ammattikorkeakoulun yhteishanke.

17.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Salon IoT Campukselle on avattu kyberturvallisuuslaboratorio. Se tarjoaa kyberturvallisuusaiheisen yhteistyöalustan alueen IoT-toimijoille ja valmistavalle teollisuudelle.

Mukana hankkeessa ovat Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Turun yliopisto tiedotti hankkeesta 12.4.

Fyysinen laboratorio sijaitsee Salo IoT Campuksella ja virtuaalilaboratorio Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n tiloissa Kotkassa. Laboratorion ensimmäisiä kohdeyrityksiä ovat Salon alueen kymmenkunta IoT-toimijaa. Seuraavaksi mukaan otetaan valmistavan teollisuuden yrityksiä.

KyberVALIOT-hankkeen osa

Laboratorio on osa Turun yliopiston KyberVALIOT-hanketta, jossa kehitetään kyberturvallisuuslaboratorion palveluja ja ekosysteemejä.

”Kokonaisuutena pk-yritykset ja niiden koko liiketoimintaympäristön huomioiva palvelu on merkittävä avaus niin liiketoiminnan kuin yhteiskunnankin näkökulmasta”, sanoo tiedotteessa tietojärjestelmätieteen lehtori Antti Tuomisto Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Tuomiston mukaan laboratorion palvelut tarjoavat IoT- ja teknologiatoimijoille mahdollisuuden olla mukana kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä alan koulutuksen työelämälähtöisyyden ylläpitäjinä. Jatkossa laboratorion palveluja voivat hyödyntää kaikki yritykset toimialasta riippumatta. 

”Kyberturvallisuuspalveluiden ja niihin liittyvien ekosysteemien kehittämisellä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tämä koskee suoraan tai välillisesti kaikkia. Mitkä tahansa kestävällä tavalla toteutetut, vaikuttavat toimenpiteet ovat nyt tarpeen, jotta kyberturvallisuuden kokonaistilannetta voidaan parantaa”, sanoo hankkeen projektitutkija, väitöskirjatutkija Mikko Vermanen.

Kyberturvallisuuslaboratorion ensimmäisiin kohdeyrityksiin lukeutuu alueelta kymmenkunta IoT-toimijaa. Seuraavaksi mukaan otetaan hankesuunnitelman mukaisesti valmistavan teollisuuden yrityksiä.

JAA

LUETUIMMAT