Päämainos

Satelliittidata Itämeren avuksi

WeSeaChallenge-ideakilpailussa etsitään satelliittidatalla keinoja Itämeren tilan kohentamiseen.

27.09.2019
Teksti Esko Lukkari

Itämeren ja sen ranta-alueiden heikkoa tilaa aiotaan parantaa WeSeaChallenge-ideakilpailulla. Kilpailussa käytetään apuna satelliittidataa.

Turku Science Park järjestää yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Turun yliopiston kanssa WeSeaChallenge-kilpailun. Siihen odotetaan ideoita, joilla tämä tieto kulkisi tehokkaammin ympäristötekojen tueksi. Ideoissa halutaan hyödynnettävän yhtenä tietolähteenä satelliittidataa.

Space Finland tiedotti asiasta 20.9.

”Satelliittidatan käyttö kaupallisissa ja viranomaispalveluissa on yleistymässä ja kilpailulla halutaan tuoda sen mahdollisuuksia paremmin tunnetuksi”, sanoo tiedotteessa asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen Turku Science Park Oy:n TechTurku-tiimistä.

Huttusen mukaan WeSeaChallengessa haetaan ratkaisuja kestävään kalankasvatukseen, kestävään kaupunkisuunnitteluun ja suojelutoimenpiteiden parempaan koordinointiin. Kilpailussa Turku Science Park Oy:n kumppaneita ovat myös Nordic Trout Ab, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Uudenkaupungin kaupunki, Itämerihaaste ja Sofokus Oy.

Kilpailu alkaa 1.10.2019 Kick-off -tapahtumalla ja päättyy 4.12. tilaisuuteen, jossa kilpailijat esittelevät tuloksensa. Samalla järjestäjät ja haastekumppanit tarjoavat tukea idean kehittämiseen. Parhaille ideoille on luvassa yhteensä 8 500 euroa palkintorahaa. Lisäksi parhaita ideoita voidaan jalostaa kilpailun jälkeen tuotteeksi yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa.

JAA