Päämainos

St1:n geotermialle paha takaisku

Fortum vetäytyy Otaniemen pilotista eikä pidä geotermista energiaa nykytekniikalla kannattavana.

22.04.2022
Teksti Esko Lukkari

St1:n Espoon Otaniemen geoterminen pilottihanke on kokenut pahan takaiskun. Hankkeessa mukana ollut Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta on irtautunut projektista. Alueelle noussut geotermisen lämpövoimalan pilottilaitos aiotaan purkaa.

Otaniemeen piti rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittaluokan laitos, joka kattaisi jopa 10 prosenttia Espoon kaukolämpötarpeesta. Miljoonahankkeessa alueella porattiin kaksi 6,4 km syvyyteen yltävää porakaivoa.

Seuraavaksi Fortum ja St1 arvioivat, voidaanko porattuja 6,4 kilometrin syvyisiä kaivoja hyödyntää perustutkimuksessa. Projektirakennelmat Fortumin tontilla Otaniemessä puretaan ja tila käytetään muille puhtaan energian ratkaisuille.

St1:n tuottama geoterminen lämpöenergia oli tarkoitus myydä Fortumin kaukolämpöverkkoon. Fortumin mukaan hankkeen aikana ei päästy tuotannollisiin tavoitteisiin eikä keskisyvien geotermisen energian lähteiden hyödyntäminen nykytekniikalla ei ole kannattavaa.

Fortum tiedotti asiasta 21.4.

"Geotermisen laitoksen rakentamisesta solmittiin sopimus yli seitsemän vuotta sitten. Tässä ajassa ei saavutettu kaupallisesti ja teknisesti toimivaa ratkaisua. Energia-ala kehittyy nopeasti, ja muut puhtaat tuotantomuodot ovat ohittaneet kilpailukyvyssä geotermisen tuotannon. Keskitämme resurssimme jatkossa näiden hankkeiden edistämiseen", sanoo tiedotteessa Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan johtaja Timo Piispa.

Hukkalämpöä ja lämpöpumppuja

Tiedotteen mukaan siirtymä hiilineutraaliin kaukolämpöön Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa toteutetaan erityisesti sähköä ja hukkalämpöjä hyödyntävillä ratkaisuilla. Parhaillaan edistettävä datakeskusten laaja hukkalämmön talteenottohanke kattaisi toteutuessaan noin 40 prosenttia asiakkaiden lämmöntarpeesta.

Fortum rakentaa lisäksi kaukolämpöverkkoon ensi vuonna liitettävää teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumppulaitosta Vermoon ja laajensi viime vuonna lämpöpumppulaitosta, joka ottaa talteen hukkalämpöä puhdistetusta jätevedestä. Vermon laitoksen valmistuttua ne tulevat kattamaan yhteensä yli 20 prosenttia lämmöntarpeesta.

Pilottiprojektin tavoite oli rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittaluokan laitos Otaniemeen. Sen arvioitiin parhaimmillaan kattavan noin 10 prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta. Seuraavaksi Fortum ja St1 arvioivat, voidaanko porattuja 6,4 kilometrin syvyisiä kaivoja hyödyntää perustutkimuksessa. Projektin aikaiset rakennelmat Fortumin tontilla Otaniemessä tullaan purkamaan, mikä vapauttaa tilaa muille puhtaan energian ratkaisuille.

AVAINSANAT

St1

JAA