Päämainos

Tieto18 torjuu kyberuhkia

Digipoolin harjoituksessa mukana kymmeniä organisaatioita.

13.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Valtakunnallinen kyberuhkia torjuva Tieto18 -harjoitus on nyt puolessa välissä. Skenaariopohjaisen strategisen tason harjoituksen järjestäjä on Huoltovarmuusorganisaation muodostama Digipooli.

Huoltovarmuusorganisaatio tiedotti harjoituksesta 8.6.

Osallistujia Tieto18-harjoituksessa on kymmenistä eri organisaatioista. Elinkeinoelämän toimialoista mukana ovat energia-ala, teollisuus, media-ala, logistiikka ja liikenne, terveydenhuolto, vesihuolto, sekä toimialojen keskeiset ICT-palveluntuottajat. Lisäksi harjoitukseen osallistuvat toimialoista vastaavat viranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus, Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus ja puolustusvoimat.

Harjoitus tukee Huoltovarmuuskeskuksen Kyber2020-ohjelmaa, jonka puitteissa kehitetään kansallisen kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuutta ja harjoituksessa tunnistettuja toimenpiteitä.

Harjoitus on tuonut esiin osallistujien sitoutumisen tiedonvaihtoon ja yhteistoimintaan luotettujen tahojen kesken sekä kehittänyt olemassa olevia toimintamalleja. Harjoitus jatkuu syksyllä pidettävällä tilannepelillä.

Tavoitteena on kehittää yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisten yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaa laajoissa kyberhäiriötilanteissa.

Nyt järjestettävä Tieto18 -harjoitus on osa pidempiaikaista jatkumoa. Harjoituksia on järjestetty eri muodoissa säännöllisesti 1980-luvun lopusta asti.

JAA

LUETUIMMAT