Turku haaveilee Älyfori-lautasta

Täysautonominen lautta voi toteutua kahden vuoden testijakson tulosten perusteella.

10.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Turun Älyföri-tutkimushanke kerätään dataa autonomisen jokilautan investoinnin perustaksi vuosien 2020-2022 aikana.

Tarkoituksena on luoda osaamista, jonka pohjalta kaupunkiin olisi mahdollista hankkia autonominen jokilautta Aurajoen alajuoksulle viimeistään 2020-luvulla. Projektin toteutusvaihe käynnistyy helmikuussa 2020.

Älyföri-tutkimushanke on osa Turun kaupungin Smart and Wise Turku –kärkihanketta.Turku tiedotti asiasta 4.2.

Älyföri – hankkeessa ei toteuteta itse lauttaa, vaan kerätään dataa nykyiseen Förin asennettavilla sensoreilla. Föri toimii tekoälyn oppimisjärjestelmän testialustana. Dataa käytetään nopeuttamaan varsinaisen autonomisen lautan kehitystyötä, jos sellainen päädytään Turkuun myöhemmin rakentamaan.

Vesiliikenteen autonomisointi ei kuitenkaan ole viime vuosina edennyt odotettuun tahtiin.

”Täysautonominen lautta olisi mielenkiintoinen tapa ratkaista Aurajoen alajuoksun ongelmia, mutta sellaisia ei ole vielä olemassa”, sanoo tiedotteessa Smart and Wise Turku -kärkihankkeen johtaja Tapio Järvenpää.

”Kaupungilla on oltava varmuus, että ratkaisu soveltuu Turun olosuhteisiin. Siksi panostamme tässä vaiheessa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Varsinaisia investointipäätöksiä voidaan tehdä vasta, kun tietoa on tarpeeksi”, hän sanoo.

Aurajoen alajuoksun tiivistyvä kaupunkirakenne luo tarpeen yhdistää joen molemmat rannat. Nykyisen Förin kaltainen miehitetty jokilautta toimisi myös alajuoksulla, mutta kustannus- ja palvelutasosyistä on järkevämpää pohtia täysautonomista lauttaa eli Älyföriä.

Sensoreilla reaaliaikaista dataa

Projektissa muodostetaan yrityksistä ja korkeakouluista muodostuva konsortio, joka suunnittelee ja toteuttaa käytännön tutkimustyön. Förille ja sen ympäristöön joen molemmille rannoille sijoitettujen sensorien avulla luodaan reaaliaikaista tilannekuvaa joen tilasta ja liikenteestä. Tilannekuvaa voidaan käyttää navigointialgoritmien opettamiseen ja sensoriteknologian testaamiseen. Kaikki kerätty data on avointa, ja sitä kerätään kahden vuoden ajan.

”Kaupungin vaatimukset ovat äärimmäisen kovat. Jotta lautasta olisi todellista hyötyä, sen on lähtökohtaisesti toimittava vuorokauden ja vuoden ympäri, kaikissa sää- ja liikenneolosuhteissa, myös paksussa jäässä. Kustannussyistä tämän täytyisi tapahtua ilman ihmiskosketusta, mutta matkustajien ja muun jokiliikenteen turvallisuus on silti pystyttävä takaamaan kaikissa tilanteissa”, toteaa projektipäällikkö Jakke Mäkelä.

JAA