Päämainos

VTT mukana fotoniikan Medphab-pilotissa

Fotoniikkaa hyödynnetään esimerkiksi tietoliikenteessä ja energiatekniikassa.

20.03.2020
Teksti Esko Lukkari

VTT on mukana kehittämässä Medphab-pilottilinjaa fotoniikkaan perustuville diagnostiikkalaitteille. Laitteita voidaan hyödyntää sekä sairaaloissa että kotisairaanhoidossa. EU on myöntänyt hankkeelle 15 miljoonan euron rahoituksen.

Pilottituotantolinjaa kehitetään konsortiossa, jossa on mukana tutkimuslaitoksia ja yrityksiä eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana ovat Polar Oy, joka vastaa tutkittavien ratkaisujen tuotevaatimuksista ja laadunmäärityksesta ja ScreenTec Oy, jolla on sertifikaatit lääketieteen teknologian valmistamiseen. 

VTT tiedotti hankkeesta 12.3.

Fotoniikan merkitys on kasvanut, ja valoon perustuvat teknologiset sovellukset ovat läsnä kaikkialla: esimerkiksi tietoliikenteessä, biolääketieteissä, energia- ja ympäristötekniikassa, valmistustekniikassa ja kuluttajatuotteissa.

Suomessa Suomen Akatemian fotoniikan lippulaivahanke PREIN edistää alan tutkimusta yli organisaatiorajojen.

”Medphab-pilottilinjan tarkoitus on nopeuttaa fotoniikkaan perustuvien diagnostiikka- ja hoitolaitteiden kaupallistamista ja pienentää tutkimuksen ja kehityksen kustannuksia. Pilottilinja tuo alan erityisosaamisen pk-yritysten ja eurooppalaisen teollisuuden saataville”, sanoo hanketta koordinoiva, VTT:n painetun älyn tutkimusprofessori Jussi Hiltunen.

Koetuotannossa kolme sovellusaluetta

Pilottilinja keskittyy kolmeen sovellusalueeseen, sairaalaympäristöön suunnatut laitteet, kotisairaanhoidon laitteet sekä kemiallisen diagnostiikan laitteet.

”Sairaalaympäristössä ratkaisut toimivat lääkärien apuna ja antavat heille reaaliaikaista tietoa hoidon etenemisestä sen sijaan, että potilasnäytteet lähetettäisiin laboratorioon”, Hiltunen sanoo. 

Kotisairaanhoidon laitteilla voidaan monitoroida henkilön toipumista leikkauksista sekä sairaskohtauksista. Kemiallisessa diagnostiikassa on kyse taudinkuvan tai tulehduksen selvittämisestä sylki- tai virtsanäytteen perusteella.

PREIN yhdistää

Suomen Akatemian PREIN-tutkimushanke kokoaa yhteen fotoniikan eri osa-alueiden asiantuntijat Suomessa. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto, jonka erityisalaa on kehittyneiden valonlähteiden tutkimus. Aalto-yliopisto keskittyy optisiin materiaaleihin ja rakenteisiin, Itä-Suomen yliopisto valon kontrollointiin.

VTT tekee soveltavaa tutkimusta kaikilla näillä alueilla. Tällä hetkellä VTT mm. kehittää Itä-Suomen yliopiston kanssa ultraherkkiä sensoreita terveyden ja ympäristön mittaamiseen – esimerkiksi diagnostiikkaan sekä epäpuhtauksien tunnistamiseen vedestä. Lisäksi Tampereen yliopiston kanssa tutkitaan laajakaistaisia valonlähteitä, joita käytetään etätunnistukseen teollisuuden autonomisissa kuljetusjärjestelmissä.

JAA

LUETUIMMAT